ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
bulletฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี MSDS
dot
dot
dot

dot
แบบฟอร์มงาน จป. article

แบบ จป.(ท) และ แบบ จป (ว) (แบบแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน)

แบบ ตัวอย่าง แต่งตั้ง คปอ.

 แบบ ตัวอย่าง แต่งตั้ง จป.หัวหน้างาน

แบบ ตัวอย่าง แต่งตั้ง จป.บริหาร

แบบ ตัวอย่าง แต่งตั้ง จป.วิชาชีพ

แบบ ตัวอย่าง หนังสือ จป.เพื่อขึ้นทะเบียน

           หรือ http://www.shawpat.or.th/safety_form/download_doc.html

 แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

 ใบอนุญาติทำงานในที่อับอากาศ

 แบบตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (Stationary Cranes)

 แบบ สอ.1      แบบ สอ.2        แบบ สอ.3        แบบ สอ.4

 รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
Download

กฏหมายใหม่ article
คู่มือเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว article
เนื้อหากฎหมายที่อบรมโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี article
ภาพ และคลิปวีดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัย article
สาระน่ารู้เกี่ยวกับความปลอดภัย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.