ReadyPlanet.com


แนะนำบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริการดีราคาเป็นกันเอง


บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ในโรงงาน


บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (ทะเบียน เลขที่ ว-142) ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
1.
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2.
บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3.
บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4.
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ

หมายเหตุ
1.
จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom
2.
สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน

4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
**
ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
**
เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
**
ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
**
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
**
สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน

ติดต่อ คุณศุภชัย           บุญถนอม โทร 089-5087460
Fax. 02-
8651545
E-mail : accufas_env@yahoo.co.thผู้ตั้งกระทู้ accufas lab center (accufas_env-at-yahoo-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2009-02-05 08:40:26


[1]

ความคิดเห็นที่ 97 (4067330)

 บริษัท GO Green Analysis Co.,Ltd 
บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
- ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
ติดต่อ 
ติดต่อ ขอใบเสนอราคา
ฝ่ายขาย คุณมด 095-9269151
Email : gogreenanalysis@gmail.com
88/142 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หรือ 277/73 หมู่ 12 ตำบลทุ่งสุขขลา อำเภอศรีราชา 20230

ผู้แสดงความคิดเห็น GO Green Analysis Co.,Ltd วันที่ตอบ 2017-07-23 11:10:20


ความคิดเห็นที่ 96 (4060949)

 บริษัท สแตค คอนซัลติ้ง จำกัด Stack Consulting Co., Ltd.

ให้บริการที่ปรึกษา และบริการงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยได้ขึ้นทะเบียนดังนี้

1. เลขทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๗ ออกโดยสำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                          

(สำหรับวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม)

2. เลขทะเบียน รสส. 00๔-๕๙/0๖๑๖ ออกโดยสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน              

 (สำหรับรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน)

 3. เลขทะเบียนที่ ๑๒๓-๔๙-00๙๒๕ ออกโดยสำนักเทคโนโลยีนํ้า และสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (สำหรับเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม)                                                                                                      

ให้บริการงานตรวจวัด ดังนี้

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง(Stack Monitoring Service)

• ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง US.EPA Method 5 TSP

• ตรวจวัดโลหะหนักในปล่อง US.EPA Method 29 CU,Pb,Cd,Lead ฯลฯ

• ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 6C SO2

• ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในปล่อง US.EPA Method 7E NO,NO2,NOx

• ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 10 CO

• ตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่อง US.EPA Method 9 Opacity

• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในปล่อง US.EPA Method 18 Xylene,Toluene,VOC ฯลฯ

• ตรวจวัดก๊าซไดออกซีน จากการเผาไหม้ US.EPA Method 23 Dioxine

• ตรวจวัดกรดอนินทรีย์ในปล่องระบายUS.EPA Method 24,24A HCL,HF

• ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 10ไมคอน ในปล่อง US.EPA Method 201A PM10

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป (Ambient Monitoring Service)

• ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปในรูปของ TSP,PM10,PM2.5,โลหะหนัก

• ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป SO2

• ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในบรรยากาศทั่วไป NO,NO2,NOx

• ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป CO

• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป

• ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในบรรยากาศทั่วไป

• ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไปในรูป เสียง 24 ชม.,เสียงรบกวน,Lmax,Leq,L90

 

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การในการทำงาน(Work place)

• ตรวจวัดฝุ่นละอองในพื้นที่การทำงาน Total dust, Respirable dust

• ตรวจวัดละอองหรือออกไซด์ของโลหะหนักในพื้นที่การทำงาน CU,Pb,Lead,Fe,Cd,Zn ฯลฯ

• ตรวจวัดไอระเหยของกรดอนินทรีย์ในพื้นที่การทำงาน HNO3,HCL,H2SO4,HF ฯลฯ

• ตรวจวัดก๊าซพิษในพื้นที่การทำงาน CO,CO2,SO2,NO2,H2S,NH4,Cl2,O3,CH4,O2,%LEL

• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่การทำงาน

• ตรวจวัดระดับในพื้นที่การทำงาน เสียง 8 ชม. เสียง 5 นาที เสียงแยกความถี่(Lmax,Leq)

• ตรวจวัดความร้อนในพื้นที่การทำงาน WBTG

• ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน Lux

• ตรวจวัดระบบฟองอากาศ แบคทีเรีย,เชื้อรา,ค่าความชื้นในพื้นที่การทำงาน ( Indoor Air )

 ให้บริการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ( นํ้าดื่ม,นํ้าเสีย,นํ้าผิวดิน,นํ้าใต้ดิน,นํ้าจากระบบหล่อเย็น,นํ้าจากแรงดันหม้อไอนํ้า ฯลฯ )

• PH, SS, TDS, Settleable Solide, COD, BOD, TKN, Oil&Grease, โลหะหนัก Residual chiorine, Conductivity ฯลฯ,

ให้บริการที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

• ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

• ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษนํ้าเสีย

• ที่ปรึกษาการจัดการกากเสียอุตสาหกรรม

ให้บริการตรวจวัดเสียง Noise Contour สำหรับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ขอใบเสนอราคาได้ที่

กมลศรี คำชื่น(ยุ้ย)

Tel: 02-9226573  Mobile: 080-7802745

Fax: 02-9226573

E-Mail : stackconsul@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น อเนชา (stackconsul-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-06-21 15:53:03


ความคิดเห็นที่ 95 (4058746)

 TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น

ขอบเขตการให้บริการ

1.บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำทิ้ง น้ำดื่ม สถานประกอบการ งานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

2.บริการงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเทียบเรือ คลังน้ำมัน และโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โรงแรม คอนโด ถนน รถไฟฟ้า ฯลฯ

สถานที่ตั้ง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

55/28 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Tel ; 02-156-8273 / 088-296-8628 เบญจวรรณ

E mail ; tnp.envi@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น admin (tnp-dot-envi-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-06-09 09:17:10


ความคิดเห็นที่ 94 (4058532)

บริษัท สแตค คอนซัลติ้ง จำกัด Stack Consulting Co., Ltd.

เลขที่ 14/3052 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
14/3052 Moo 14 T. Bang Bua Thong A. Bang Bua Thong Nonthaburi  11110
TEL : 0-2922-6573 FAX : 0-2922-6573

E-mail: stackconsul@gmail.com 

ให้บริการปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายการนี้

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง(Stack Monitoring Service)

ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง US.EPA Method 5 TSP

ตรวจวัดโลหะหนักในปล่อง US.EPA Method 29 CU,Pb,Cd,Lead ฯลฯ

ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 6C SO2

ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในปล่อง US.EPA Method 7E NO,NO2,NOx

ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 10 CO

ตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่อง US.EPA Method 9 Opacity

ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในปล่อง US.EPA Method 18 Xylene,Toluene,VOC ฯลฯ

ตรวจวัดก๊าซไดออกซีน จากการเผาไหม้ US.EPA Method 23 Dioxine

ตรวจวัดกรดอนินทรีย์ในปล่องระบายUS.EPA Method 24,24A HCL,HF

ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 10ไมคอน ในปล่อง US.EPA Method 201A PM10

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป (Ambient Monitoring Service)

ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปในรูปของ TSP,PM10,PM2.5,โลหะหนัก

ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป SO2

ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในบรรยากาศทั่วไป NO,NO2,NOx

ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป CO

ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป

ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในบรรยากาศทั่วไป

ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไปในรูป เสียง 24 ชม.,เสียงรบกวน,Lmax,Leq,L90

 

 

 

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การในการทำงาน(Work place)

ตรวจวัดฝุ่นละอองในพื้นที่การทำงาน Total dust, Respirable dust

ตรวจวัดละอองหรือออกไซด์ของโลหะหนักในพื้นที่การทำงาน CU,Pb,Lead,Fe,Cd,Zn ฯลฯ

ตรวจวัดไอระเหยของกรดอนินทรีย์ในพื้นที่การทำงาน HNO3,HCL,H2SO4,HF ฯลฯ

ตรวจวัดก๊าซพิษในพื้นที่การทำงาน CO,CO2,SO2,NO2,H2S,NH4,Cl2,O3,CH4,O2,%LEL

ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่การทำงาน

ตรวจวัดระดับในพื้นที่การทำงาน เสียง 8 ชม. เสียง 5 นาที เสียงแยกความถี่(Lmax,Leq)

ตรวจวัดความร้อนในพื้นที่การทำงาน WBTG

ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน Lux

ตรวจวัดระบบฟองอากาศ แบคทีเรีย,เชื้อรา,ค่าความชื้นในพื้นที่การทำงาน ( Indoor Air )

 ให้บริการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ( นํ้าดื่ม,นํ้าเสีย,นํ้าผิวดิน,นํ้าใต้ดิน,นํ้าจากระบบหล่อเย็น,                                           นํ้าจากแรงดันหม้อไอนํ้า ฯลฯ )

• PH, SS, TDS, Settleable Solide, COD, BOD, TKN, Oil&Grease, โลหะหนัก,                                                        Residual chiorine, Conductivity ฯลฯ,

ให้บริการที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษนํ้าเสีย

ที่ปรึกษาการจัดการกากเสียอุตสาหกรรม

ให้บริการตรวจวัดเสียง Noise Contour สำหรับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

 

ขอคำปรึกษาและใบเสนอราคาได้ที่

กมลศรี คำชื่น (ยุ้ย)

Tel : 02-922-6573 มือถือ 080-7802745 

Fax: 02-9226573

ผู้แสดงความคิดเห็น กมลศรี คำชื่น (stackconsul-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-06-08 10:58:54


ความคิดเห็นที่ 93 (4052831)

 

บริษัท JETPRO Technology Co.,Ltd. เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศไต้หวัน ให้บริการด้านการฟื้นฟูสภาพดินและน้ำใต้ดินที่ได้รับการปนเปื้อนตามมาตรฐานดินและน้ำใต้ดินระดับนานาชาติ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากประเทศไต้หวัน มากไปกว่านั้นเรายังสามารถติดตั้งกระบวนการบำบัดแบบล้างดิน (Soil washing remediation process) ที่มีคุณภาพกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ หากแหล่งปนเปื้อนนั้นต้องการ  สำหรับการปนเปื้อนแต่ละประเภท เรามีทางเลือกและนวัตกรรมที่เหมาะสมซึ่งจะตอบสนองความต้องการของแหล่งปนเปื้อนนั้นๆ จึงทำให้การบริการการบำบัดของเรามีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ เราจึงพร้อมให้บริการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองกฎหมายใหม่ของประเทศไทย เรื่อง "ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภานในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559"

JETPRO Technology Co., Ltd.

23F-1, No.211, Zongzheng 4th Rd., Qianjin Dist., Kaohsiung City 801 Taiwan (R.O.C)

ติดต่อ คุณสิวลี โยธาภักดี

Tel. +886-984-268732

 

E-mail: siwalee@jetpro.com.tw

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สิวลี โยธาภักดี (siwalee-at-jetpro-dot-com-dot-tw)วันที่ตอบ 2017-05-08 12:32:29


ความคิดเห็นที่ 92 (4052762)

         

บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด ในเครือของบริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราเป็นส่วนกลางในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลงาน ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อเป็นที่ปรึกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ได้แก่ งานบริการด้านตรวจวัดคุณภาพอากาศ เช่น ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, งานบริการด้านตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เช่น คุณภาพน้ำเสีย คุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน, งานบริการด้านตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน, งานบริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ งานบริการด้านตรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน พร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

Analysis Services ;

        Solid & Liquid Waste Analysis Services ; ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่เจือปนของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (TTLC&STLC) ซึ่งวิธีทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 อาทิ เช่น การตรวจหาค่าโลหะหนัก เช่น Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Trivalent Chromium (Cr3+), Hexavalent Chromium (Cr6+), Copper (Cu), Lead (Pb), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Barium (Ba), Cobalt (Co), Molybdenum (Mo), Manganese (Mn), Vanadium (V) ฯลฯโดยวิธี TTLC&STLC การตรวจหาค่า Main Oxide เช่น SiO2 ,Al2O3 ,Fe2O3 CaO, และอื่นๆ

        Waste Water Analysis Services ; ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีการทดสอบเป็นไปตามวิธีมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 อาทิ เช่น ค่า pH, บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), Suspended Solids (SS), Total Dissolved Solid ( TDS ), Oil & Grease, Heavy metal และอื่นๆ

        Air Pollution Monitoring Services ; ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานสากลครอบคลุม ดังต่อไปนี้ 
- งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ( Stack Emission Monitoring )
- งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ( Ambient Air Quality Monitoring )
- งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ( Workplace Quality Monitoring )

        Physical Analysis Services ; ให้บริการตรวจวัดด้านกายภาพ บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน ( แสงสว่าง, เสียง, ความร้อน )

        Fuel Analysis Services ; ให้บริการวิเคราะห์ คุณสมบัติวัสดุที่ใช้เป็นพลังงาน อาทิ เช่น ค่าความร้อน 
( Heating Value ), ปริมาณเถ้า ( Ash Content ), ปริมาณความชื้น ( Moisture Content ), ปริมาณสารระเหย ( Volatile Matter ),ปริมาณคาร์บอนคงตัว ( Fixed Carbon ) และอื่นๆ

Monitoring Well Installation Services ; ให้บริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Well Installation)

           EIA Monitoring Services ; ให้บริการศึกษาและตรวจวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA

 

***ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์***
คุณชลทิพย์ สาสูงเนิน Tel. 082-1494559
E-mail : cholatip@ecoconsult-lab.com

ผู้แสดงความคิดเห็น Cholatip (cholatis-at-enviresearch-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2017-05-07 22:31:24


ความคิดเห็นที่ 91 (4052494)

 เอส ไรคส์ จำหน่ายปั๊มสูบจ่ายสารเคมี บำบัดน้ำ ปั๊มกรด ปั๊มด่าง ปั๊มเติมคลอรีน ปั๊มเติมแพค เครื่องเติมสารละลายคลอรีน สารส้ม โซดาไฟ เพื่อปรับสภาพน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ  เราแนะนำปั๊มที่เหมาะสมในะระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

ปั๊มเติมสารเร่งการตกตะกอนในการผลิตน้ำประปา โดยใช้ PAC, Polymer

ปั๊มบำบัดน้ำเสีย เครื่องจ่ายสารเคมี ในการ ปรับคุณภาพน้ำ‪ #‎ปรับสภาพน้ำ‬  #‎ในระบบบำบัดน้ำ‬ บำบัดน้ำดี บำบัดน้ำเสีย

บริษัท เอส ไรคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ปั๊มจ่ายสารเคมี #‎Metering‬  ‪#‎pump‬  #‎ปั๊มเคมี‬ ‎ #‎ปั๊มทนกรด‬  ‪#‎ปั๊มทนด่าง ยี่ห้อ #‎EMEC‬ จากประเทศอิตาลี ‪#‎ปั๊มเติมคลอรีน  #‎เครื่องเติมกรด  ‪#‎เครื่องสูบเคมี‬ ‬‬เครื่องเติมคลอรีนบำบัดน้ำ  #‎อะไหล่ปั๊ม‬  #‎เครื่องควบคุมค่าpH‬ เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน สารส้ม ปูนขาว โซดาไฟ  #‎โพลิเมอร์‬ กรดเกลือ สารเคมี อื่นๆ  ใช้ในกระบวนการ  ‪#‎ปรับสภาพน้ำ‬ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ  #‎ในระบบบำบัดน้ำ‬ บำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำดี ล้างCooling Tower ทำความสะอาด C.I.P. เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอุสาหกรรมอื่นๆทั่วไป เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ‪ #‎น้ำล้างวัตถุดิบ‬  ‪#‎ล้างผัก‬  ‪#‎ล้างผลไม้‬ ‪ #‎ล้างชิ้นเนื้อ‬  ‪#‎ล้างกุ้ง  ‬‪#‎ล้างปลา‬  #ล้างบรรจุภัณฑ์ ‪ #‎ล้างขวด‬ เป็นต้น น้ำที่ใช้ล้างควรมีการบำบัด #ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ก่อนที่จะนำมาใช้ ‪#‎วิธีการบำบัดน้ำ‬ มีหลายหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้ในบ้านเราที่สุด คือ ‪#‎การเติมสารละลาย‬ ‪#‎เติมคลอรีน‬ ‪#‎เติมกรดเกลือHCL‬ ‪#‎เติมแพค‬ ‪#‎เติมปูนขาว‬ เพื่อ ‪#‎ปรับสภาพน้ำก่อนใช้‬
- ปั๊มจ่ายคลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรคในงานบ่อบำบัดน้ำเสีย  Water treatment System
- ‪#ปั๊มเติมคลอรีน‎เพื่อปรับสภาพน้ำก่อนใช้ ‬Drinking Water
- ปั๊มจ่ายเคมีเพื่อป้องกันตะกรัน  Chemical Feed
- เครื่องมือวัดค่าคลอรีนในระบบน้ำเสีย  Controller
- เครื่องวัดค่า Conductivity ใน Cooling Tower

เอส ไรคส์ แนะนำกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี การบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เลือกปั๊มสารเคมีบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมสารตกตะกอน ทางเคมี chemical precipitation ขายเครื่องเติมเคมีบำบัดน้ำเสีย ในระบบบำบัดน้ำเสีย

 

 

ติดต่อทีมงานเอส ไรคส์ ได้ที่ 022618818 หรือ info@sreichcompany.com หรือเพิ่มเพื่อนในไลน์ sreich

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Chemical pumps (info-at-sreichcompany-dot-com)วันที่ตอบ 2017-05-05 11:34:58


ความคิดเห็นที่ 90 (4042741)

 บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด   

(ประสบการณ์ตรวจวัด 20 ปี)     

 

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ใบอนุญาตห้อง Lab เลขที่ ว - 152 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- บริการตรวจวัดอากาศ ในปล่องระบายอากาศ
- บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน สารเคมี เสียง แสง ความร้อน
- บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน
- บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  ดิน  กากตะกอน
- บริการจัดทำ EIA Monitoring Report

- รับวิเคราะห์และออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดื่ม และน้ำใช้

ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม

           จัดทำรายงานผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พร้อมจัดทำ สอ.3  กนอ.  

บริการให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกสถานที่ 

เพื่อนำธุรกิจของท่านสู่การได้มาซึ่งมาตรฐาน ISO 14000 โดยทีมงานที่มีความชำนาญ

 

---------------------------------------------------------------------- 

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด  

Health & Envitech Co., Ltd.

77/11 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วานซอย 5 ตำบลบางเขน

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

        Tel. 0-2952-6305-9   Fax. 0-2952-6310

ติดต่อ : คุณมงคล (081) 445-2156 

คุณประสาธน์ (089) 122-5997 

คุณนารี (081) 714-2196

E-mail :  service@healthenvi.com

Website : www.healthenvi.net

FB : HealthAndEnvitechCo

LineID : @healthandenvitech

ผู้แสดงความคิดเห็น sirilak (service-at-healthenvi-dot-com)วันที่ตอบ 2017-03-13 14:53:06


ความคิดเห็นที่ 89 (4039442)

 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด

 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น

 

ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ
 US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น
 TSP, PM10, PM2.5, WD/WS ฯลฯ
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่นBOD COD SS TDS Oil & Grease ฯลฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
  - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน
 US EPA Method 5
  - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน
 US EPA Method 6
  - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
 US EPA Method 7
  - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
 US EPA Method 10
  - ความทึบแสง
 Opacity
  - Organic Vapor
  - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย

 


บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
  - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า
 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
  - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า
 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
  - เสียงเฉลี่ย
 ชั่วโมง Leq 8 Hrs. , Dose 8 hrs.
  - เสียงดังสูงสุด (Lmax)
  - เสียง แบบ
 Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  - ความร้อน
 WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
  - แสงสว่าง
 LUX Meter ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า
 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า
 1ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)

  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 )
  - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย
 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hrs.) 

  - ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)

บริการจัดทำรูปเล่มมาตรการ 

 

ขอใบเสนอราคา ติดต่อ 
นัยนา ยอดทรงตระกูล (ปุ้ย) 09-4051-5584 / 080-2753711
ผู้แสดงความคิดเห็น Naiyana (pacificlab07-dot-pui-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-02-24 16:56:00


ความคิดเห็นที่ 88 (3389895)

 บริษัท GO Green Analysis Co.,Ltd 

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
- ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
ติดต่อ 
ติดต่อ ขอใบเสนอราคา
ฝ่ายขาย คุณมด 095-9269151
Email : gogreenanalysis@gmail.com
88/142 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หรือ 277/73 หมู่ 12 ตำบลทุ่งสุขขลา อำเภอศรีราชา 20230 
ผู้แสดงความคิดเห็น gogreenanalysis ( gogreenanalysis-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-19 14:29:03


ความคิดเห็นที่ 87 (3389704)

 บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease


บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)


หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน พร้อม CD Rom
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน
4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน

ติดต่อ บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10250
โทร. 087-2073020 คุณธีระพล ปล้องแก้ว
E-mail. spjp.tp@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น SPJ Scientific (spjp-dot-tp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-05 12:45:58


ความคิดเห็นที่ 86 (3389699)

 


บริษัท เอ็นไว กรีน เซาท์เทิร์น จำกัด 

บริษัท เอ็นไว กรีน เซาท์เทิร์น จำกัด เป็นบริษัทรับจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยาว์  เรายินดีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน  เช่น


บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
 

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียงสะสม (Noise Dose) ติดตัวบุคคล 
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง Lighting ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
- ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ผู้แสดงความคิดเห็น มนตรี (egs_southern-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-04 14:41:39


ความคิดเห็นที่ 85 (3389677)

 บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (ว-142)

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทุกท่านเข้าเยี่ยมชมห้องแล็บปฎิบัติการค่ะ


 การให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

1. บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน
•   ตรวจวัดระดับเสียง (Noise Measurement)
•   ตรวจวัดความเข้มแสง (Illumination Measurement)  
•   ตรวจวัดระดับความร้อน (Heat Measurement)
•   ตรวจวัดเสียงแยกความถี่ (Frequency Octave Band)
•   ตรวจวัดเสียงแบบ Noise Contour
•   ตรวจวัดความสั่นสะเทือนเครื่องจักร

2. บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สารเคมีฝุ่นละอองในพื้นที่การทำงาน

•   ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมี ไอระเหยตัวทำละลาย 
•   ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนั 
•   ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณกรด 
•   ตรวจวัดที่อับอากาศ
•   ตรวจวัดค่าควันดำรถยนต์
•   และอื่นๆ

3.   บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สารมลพิษจากปล่องระบาย 

•   ปริมาณฝุ่นละออง (TSP)
•   ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)
•   ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
•   ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
•   ปริมาณตัวทำละลายอินทรีย์
•   ปริมาณโลหะหนัก 
•   ปริมาณกรด และอื่นๆ

4.  บริการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษอากาศ ในบรรยากาศ

•   ตรวจวัดปริมาณฝุ่นโดยรวม ( Total Suspended Particulate)
•   ตรวจวัดปริมาณฝุ่นที่เล็กกว่า 10 ไมครอน
•   ตรวจวัดปริมาณฝุ่นที่เล็กกว่า 2.5 ไมครอน
•   ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
•   ตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
•   ตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
•   ตรวจวัดปริมาณตัวทำละลายอินทรีย์ ต่างๆ
•   ตรวจวัดปริมาณสารโลหะหนักต่างๆ
•   ตรวจวัดเสียง 24 ชั่วโมง + ระดับเสียงรบกวน
•   ตรวจวัดความสั่นสะเทือน

5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม

6. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

7. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผิวดิน 

8. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพใต้ดิ

9. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำปะปา

10. บริการนิเวศวิทยาน้ำผิวดิน

11. จัดทำ รายงาน EIA Monitoring

นางสาว ธนาพร ทองสิม (นิ่ม)
Tel. +66 (0)2-865-0044-49 Ext.4208
Fax..+66 (0)2-865-1545
Mobile. +66 (0) 93-2941594,
  +66 (0) 98-2483697
E-Mail. tanaporn.t@accufas.com  

 

 ***********************

www.accufas.com

 

ACCUFAS LAB CENTER CO.,LTD (ENVIRONMENTAL)
INTERMEDICAL CARE AND LAB CO.,LTD (HEALTH CHECK-UP)
442 Bangwak Road,Phasicharoen,Bangkok 10160

ผู้แสดงความคิดเห็น ์nim (tanaporn-dot-t-at-accufas-dot-com )วันที่ตอบ 2016-11-03 09:35:46


ความคิดเห็นที่ 84 (3389590)

 บริษัท GO Green Analysis Co.,Ltd 

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
- ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
ติดต่อ 
ติดต่อ ขอใบเสนอราคา
ฝ่ายขาย คุณมด 095-9269151
Email : gogreenanalysis@gmail.com
88/142 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หรือ 277/73 หมู่ 12 ตำบลทุ่งสุขขลา อำเภอศรีราชา 20230 
ผู้แสดงความคิดเห็น gogreenanalysis (gogreenanalysis-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-27 20:12:39


ความคิดเห็นที่ 83 (3389417)

 บริษัท เอ็น ไว กรีน เซาท์เทิร์น จำกัด

ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย ชั่วโมง(Leq)
ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด (Lmax)
ตรวจวัดฝุ่นละออง(Dust)
ตรวจวัดกาซ สารเคมี ไอระเห
ตรวจความร้อน WBGT
ตรวจวัดแสงสว่าง

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป
ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (TSP,PM-10,PM-2.5)
ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ (NO2/CO/SO2/O3)
ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
ตรวจวัดความเร็วลมทิศทางลม 
ตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย
ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 1- 5
ตรวจวัดก๊าซ SO2ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ US EPA Method 10

บริการตรวจวัดและทดสอบงานด้านต่างๆ

งานที่อับอากาศ ประเมินและตรวจสอบก่อนลงทำงานในที่อับอากาศ 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน Indoor Air Quality
ตรวจวัดก๊าซ VOC รั่วสำหรับงานปิโตรเคมิคอล
ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง
ตรวจวัดฝุ่นละอองแบบต่อเนื่องด้วยระบบ"OPACITY METER"
ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยระบบ"UV-Fluorescence"
ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน ด้วยระบบ "Chemiluminescence"
ตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ "NDIR Method" 
ตรวจวัด Oxygen "Paramagnetic Method"
ตรวจวัด CO2 "NDIR Bench"

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินติดต่อ ขอใบเสนอราคา กำหนดจุดตรวจฟรี !!
คุณ สุขเกษม ประสิทธิ์หิมะ
  Tel 093-7211683, 074-260966 Fax 074-260967

 Email : egs_southern@hotmail.com 
83/5 ม.1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

ผู้แสดงความคิดเห็น อัน (egs_southern-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-17 15:00:13


ความคิดเห็นที่ 82 (3389264)

 บริษัท GO Green Analysis Co.,Ltd 
บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
- ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
ติดต่อ 
ติดต่อ ขอใบเสนอราคา
ฝ่ายขาย คุณมด 095-9269151
Email : gogreenanalysis@gmail.com
88/142 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น GO Green Analysis (gogreenanalysis-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-07 11:32:49


ความคิดเห็นที่ 81 (3389107)

บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ
บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
บริการด้านสุขภาพ (Health)
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม)
ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง
- บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง
- บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน
- บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ)

หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน
4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
ภารกิจงานด้านความปลอดภัย
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
- รับตรวจสอบอาคาร
- รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ
- รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ

ติดต่อ คุณนิรุตติ์ จันทร์ลุน โทร 092-2564176

E-mail:
earthangel986@gmail.com
Website:
http://www.earthangel-providers.com

ผู้แสดงความคิดเห็น online mr. (earthangel986-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-03 11:03:38


ความคิดเห็นที่ 80 (3388527)

  บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

เรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ใจเรา   ยินดีให้คำปรึกษาฟรี  !!   
บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด 
บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม " เรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ใจเรา " 
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี !! บริการของเรา 
 
 
บริการเจาะบ่อ Monitoring Well ตามสเปคกระทรวงอุตสาหกรรม
ตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำใต้ผิวดินโดยห้องปฎิบัติการที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมโรงงานอุสาหกรรมมี ISO 17001 
 
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
 
ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง(Leq)
ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax)
ตรวจวัดฝุ่นละออง(Dust)
ตรวจวัดกาซ สารเคมี ไอระเหย
ตรวจความร้อน WBGT
ตรวจวัดแสงสว่าง
 
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป 
 
ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (TSP,PM-10,PM-2.5)
ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ (NO2/CO/SO2/O3)
ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
ตรวจวัดความเร็วลมขทิศทางลม 
ตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
 
 
บริการตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย 
 
ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 1- 5
ตรวจวัดก๊าซ SO2ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ US EPA Method 10 
 
บริการตรวจวัดและทดสอบงานด้านต่างๆ 
 
งานที่อับอากาศ ประเมินและตรวจสอบก่อนลงทำงานในที่อับอากาศ 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน Indoor Air Quality
ตรวจวัดก๊าซ VOC รั่วสำหรับงานปิโตรเคมิคอล
 
บริการตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง 
 
ตรวจวัดฝุ่นละอองแบบต่อเนื่องด้วยระบบ"OPACITY METER"
ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยระบบ"UV-Fluorescence"
ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน ด้วยระบบ "Chemiluminescence"
ตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ "NDIR Method" 
ตรวจวัด Oxygen "Paramagnetic Method"
ตรวจวัด CO2 "NDIR Benc
 
**บริษัทเราตรวจวัดด้วยเครื่องมือคุณภาพสูง  3M , ACCO , TESTO , GILIAN  มีใบ Cert  รับรองทุกเครื่องมือ
 
ติดต่อ ขอใบเสนอราคา กำหนดจุดตรวจฟรี !!
 
ผู้จัดการฝ่ายขาย 0864242565  ทรงวุฒิ
Email : songwut.atom@gmail.com
99/84 ซ.พุทธบูชา 39 แยก 1 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
 
ผู้แสดงความคิดเห็น songwut (songwut-dot-atom-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-13 11:57:46


ความคิดเห็นที่ 79 (3388479)

 บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด   

(ประสบการณ์ตรวจวัด 20 ปี)     

 

เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ใบอนุญาตห้อง Lab เลขที่ ว - 152 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- บริการตรวจวัดอากาศ ในปล่องระบายอากาศ
- บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน สารเคมี เสียง แสง ความร้อน
- บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน
- บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  ดิน  กากตะกอน
- บริการจัดทำ EIA Monitoring Report

- รับวิเคราะห์และออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดื่ม และน้ำใช้

ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม

           จัดทำรายงานผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พร้อมจัดทำ สอ.3  กนอ.  

บริการให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกสถานที่ 

เพื่อนำธุรกิจของท่านสู่การได้มาซึ่งมาตรฐาน ISO 14000 โดยทีมงานที่มีความชำนาญ

 

---------------------------------------------------------------------- 

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด  

Health & Envitech Co., Ltd.

77/11 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วานซอย 5 ตำบลบางเขน

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

        Tel. 0-2952-6305-9   Fax. 0-2952-6310

ติดต่อ : คุณมงคล (081) 445-2156 

คุณประสาธน์ (089) 122-5997 

คุณนารี (081) 714-2196

E-mail :  service@healthenvi.com   Website : www.healthenvi.com

ผู้แสดงความคิดเห็น sirilak (service-at-healthenvi-dot-com )วันที่ตอบ 2016-09-12 13:51:37


ความคิดเห็นที่ 78 (3388371)

 บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ในโรงงาน


บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (ทะเบียน เลขที่ ว-142ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
1. 
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. 
บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. 
บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4. 
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ

หมายเหตุ
1. 
จัดทำรายงาน เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom
2. 
สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.และ กนอ. แก่ลูกค้า

3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน

4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** 
ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** 
เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** 
ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** 
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** 
สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน

ติดต่อ คุณรดาชนก โทร 082-6714559
Fax. 02-
8651545
E-mail : radachanok.s@accufas.com , hanhari_nok@yahoo.co.th

ผู้แสดงความคิดเห็น rada วันที่ตอบ 2016-09-09 15:59:39


ความคิดเห็นที่ 77 (3388171)

 บริษัท เอ็น ไว กรีน เซาท์เทิร์น จำกัด

ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง(Leq)
ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด (Lmax)
ตรวจวัดฝุ่นละออง(Dust)
ตรวจวัดกาซ สารเคมี ไอระเหย
ตรวจความร้อน WBGT
ตรวจวัดแสงสว่าง

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป
ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (TSP,PM-10,PM-2.5)
ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ (NO2/CO/SO2/O3)
ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
ตรวจวัดความเร็วลมทิศทางลม 
ตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย
ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 1- 5
ตรวจวัดก๊าซ SO2ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ US EPA Method 10

บริการตรวจวัดและทดสอบงานด้านต่างๆ

งานที่อับอากาศ ประเมินและตรวจสอบก่อนลงทำงานในที่อับอากาศ 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน Indoor Air Quality
ตรวจวัดก๊าซ VOC รั่วสำหรับงานปิโตรเคมิคอล
ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง
ตรวจวัดฝุ่นละอองแบบต่อเนื่องด้วยระบบ"OPACITY METER"
ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยระบบ"UV-Fluorescence"
ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน ด้วยระบบ "Chemiluminescence"
ตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ "NDIR Method" 
ตรวจวัด Oxygen "Paramagnetic Method"
ตรวจวัด CO2 "NDIR Bench"

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินติดต่อ ขอใบเสนอราคา กำหนดจุดตรวจฟรี !!
คุณ สุขเกษม ประสิทธิ์หิมะ
  Tel 093-7211683, 074-260966 Fax 074-260967

 Email : egs_southern@hotmail.com
83/5 ม.1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

ผู้แสดงความคิดเห็น บริษัทเอ็น ไว กรีน เซาท์เทิร์น จำกัด (egs_southern-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-29 12:37:06


ความคิดเห็นที่ 76 (3388121)

 บริษัท GO Green Analysis Co.,Ltd 
บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
- ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
ติดต่อ 
ติดต่อ ขอใบเสนอราคา
ฝ่ายขาย คุณมด 095-9269151
Email : gogreenanalysis@gmail.com
88/142 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น gogreenanalysis (gogreenanalysis-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-25 11:29:39


ความคิดเห็นที่ 75 (3388081)

                                                   บริษัท  ซี . ที .  เอ็นไวร์รอนเมนท์  แอนด์  เคมีคัล  จำกัด    

        C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD  E-mail: cte_envi @ yahoo.com

    61/38  ม.7   ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000    โทรศัพท์ : 02-965-8848-9    โทรสาร: 02-965-8850

                                     ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 

1.แสง เสียง ความร้อน สารเคมี

2.ปล่องระบายอากาศ

3.น้ำเสีย 

4. EIA    ติดต่อคุณเพ็ญแข

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัยณรงค์ (cte_envi-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-22 16:21:17


ความคิดเห็นที่ 74 (3388080)

                                                   บริษัท  ซี . ที .  เอ็นไวร์รอนเมนท์  แอนด์  เคมีคัล  จำกัด    

        C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD  E-mail: cte_envi @ yahoo.com

    61/38  ม.7   ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000    โทรศัพท์ : 02-965-8848-9    โทรสาร: 02-965-8850

                                     ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 

1.แสง เสียง ความร้อน สารเคมี

2.ปล่องระบายอากาศ

3.น้ำเสีย 

4. EIA    ติดต่อคุณเพ็ญแข

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัยณรงค์ (cte_envi-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-22 16:20:01


ความคิดเห็นที่ 73 (3387983)

 บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease


บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)


หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน พร้อม CD Rom
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน
4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน

ติดต่อ บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10250
โทร. 087-2073020 คุณธีระพล ปล้องแก้ว
E-mail. spjp.tp@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น SPJ (spjp-dot-tp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-17 10:57:46


ความคิดเห็นที่ 72 (3387962)

 บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแต๊น จำกัด

เรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ใจเรา   ยินดีให้คำปรึกษาฟรี  !!   เราให้บริการ

 

ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง(Leq)
ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด (Lmax)
ตรวจวัดฝุ่นละออง(Dust)
ตรวจวัดกาซ สารเคมี ไอระเหย
ตรวจความร้อน WBGT
ตรวจวัดแสงสว่าง

 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป

ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (TSP,PM-10,PM-2.5)
ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ (NO2/CO/SO2/O3)
ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
ตรวจวัดความเร็วลมทิศทางลม 
ตรวจวัดความสั่นสะเทือน

 

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย

ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 1- 5
ตรวจวัดก๊าซ SO2ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ US EPA Method 10

 

บริการตรวจวัดและทดสอบงานด้านต่างๆ

งานที่อับอากาศ ประเมินและตรวจสอบก่อนลงทำงานในที่อับอากาศ 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน Indoor Air Quality
ตรวจวัดก๊าซ VOC รั่วสำหรับงานปิโตรเคมิคอล

ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง

ตรวจวัดฝุ่นละอองแบบต่อเนื่องด้วยระบบ"OPACITY METER"
ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยระบบ"UV-Fluorescence"
ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน ด้วยระบบ "Chemiluminescence"
ตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ "NDIR Method" 
ตรวจวัด Oxygen "Paramagnetic Method"
ตรวจวัด CO2 "NDIR Bench"

 

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
-
ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
-
ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

**
บริษัทเราตรวจวัดคุณภาพสูง  3M , ACCO , TESTO , GILIAN  มีใบ Cert  รับรอง

 

ติดต่อ ขอใบเสนอราคา กำหนดจุดตรวจฟรี !!
ฝ่ายขาย 0864242565  ทรงวุฒิ
Email : songwut.atom@gmail.com
99/84
ซ.พุทธบูชา 39 แยก 1 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

 

ผู้แสดงความคิดเห็น songwut (songwut-dot-atom-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-16 11:53:00


ความคิดเห็นที่ 71 (3387815)

  บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลเตน จำกัด 

เรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ใจเรา   ยินดีให้คำปรึกษาฟรี เราให้บริการ
 
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน
 ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง(Leq)
 ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax)
 ตรวจวัดฝุ่นละออง(Dust)
 ตรวจวัดกาซ สารเคมี ไอระเหย
 ตรวจความร้อน WBGT
 ตรวจวัดแสงสว่าง

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป

 ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (TSP,PM-10,PM-2.5)
 ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ (NO2/CO/SO2/O3)
 ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
 ตรวจวัดความเร็วลมขทิศทางลม 
 ตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย

 ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 1- 5
 ตรวจวัดก๊าซ SO2ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
 ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
 ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ US EPA Method 10

บริการตรวจวัดและทดสอบงานด้านต่างๆ 

งานที่อับอากาศ ประเมินและตรวจสอบก่อนลงทำงานในที่อับอากาศ  
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน Indoor Air Quality
ตรวจวัดก๊าซ VOC รั่วสำหรับงานปิโตรเคมิคอล


ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง

 ตรวจวัดฝุ่นละอองแบบต่อเนื่องด้วยระบบ"OPACITY METER"
 ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยระบบ"UV-Fluorescence"
 ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน ด้วยระบบ "Chemiluminescence"
 ตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ "NDIR Method" 
 ตรวจวัด Oxygen "Paramagnetic Method"
 ตรวจวัด CO2 "NDIR Bench" 

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
 
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ติดต่อ ขอใบเสนอราคา กำหนดจุดตรวจฟรี !!
ฝ่ายขาย  0864242565 ทรงวุฒิ
Email : songwut.atom@gmail.com
99/84 ซ.พุทธบูชา 39 แยก 1 บางมด ทุ่งครุ  กรุงเทพ 10140
ผู้แสดงความคิดเห็น songwut (songwut-dot-atom-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-03 10:43:21


ความคิดเห็นที่ 70 (3387761)

 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด ให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ สะดวกเเละรวดเร็ว เป็นห้องปฏิบัติการทางเคมี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี 6 สาขาอยู่ทั่วประเทศ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย โดยได้รับการรับรองจาก หน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองจากกรมโรงงาน เลขที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน ว -222 มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะให้คำปรึกษาที่เหมาะสม โดยมีงานบริการดังต่อไปนี้ 

1. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ อาคารสำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ฯลฯ 
2. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศภายในอาคาร ( IAQ ) พร้อมปรับปรุง เเละ ดูเเลงานระบบ Indoor Air Quality. 
3. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease ฯลฯ 

- สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
- ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
- ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ เเละเครื่องมือตรวจวัด
- เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ 
- แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด 
เลขที่ 50 ถนน พหลโยธิน เเขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โครงการ ตรวจวัดสิ่งเเวดล้อม เเละ IAQ
โทรศัพท์ : 02 940 6881-3 ต่อ 116
แฟกซ์ : 0-2940-6881-3 Ext. 200
Email : naris@centrallabthai.com 

www.centrallabthai.com

โดยคุณ: นริศร email: naris@centrallabthai.com 

ผู้แสดงความคิดเห็น นริศร สอนศรี (naris-at-centrallabthai-dot-com)วันที่ตอบ 2016-07-28 14:24:45


ความคิดเห็นที่ 69 (3387585)

 บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ในโรงงาน

บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (ทะเบียน เลขที่ ว-142) ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า 

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ

หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน
4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน

ติดต่อ คุณอรทัย ดอนลาดลี โทร 089-0760093, 086-3055661
Fax. 02-8651545
E-mail : orathai.d@accufas.com

ผู้แสดงความคิดเห็น อรทัย (orathai-dot-d-at-accufas-dot-com)วันที่ตอบ 2016-07-15 16:11:59


ความคิดเห็นที่ 68 (3387551)

 บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด   

(ประสบการณ์ตรวจวัด 20 ปี)

 

เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ใบอนุญาตห้อง Lab เลขที่ ว - 152 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- บริการตรวจวัดอากาศ ในปล่องระบายอากาศ
- บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน สารเคมี เสียง แสง ความร้อน
- บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน
- บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  ดิน  กากตะกอน
- บริการจัดทำ EIA Monitoring Report

- รับวิเคราะห์และออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดื่ม และน้ำใช้

ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม

           จัดทำรายงานผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พร้อมจัดทำ สอ.3  กนอ.  

บริการให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกสถานที่ 

เพื่อนำธุรกิจของท่านสู่การได้มาซึ่งมาตรฐาน ISO 14000 โดยทีมงานที่มีความชำนาญ

 

---------------------------------------------------------------------- 

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด  

Health & Envitech Co., Ltd.

77/11 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วานซอย 5 ตำบลบางเขน

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

        Tel. 0-2952-6305-9   Fax. 0-2952-6310

ติดต่อ : คุณมงคล (081) 445-2156 

คุณประสาธน์ (089) 122-5997 

คุณนารี (081) 714-2196

E-mail :  service@healthenvi.com   Website : www.healthenvi.com

ผู้แสดงความคิดเห็น sirilak (service-at-healthenvi-dot-com )วันที่ตอบ 2016-07-13 15:21:09


ความคิดเห็นที่ 67 (3387418)

 SAFETY EN SOLUTION CO;LTD.

สำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้น (Walk Through Survey)

ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจวัด

ให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงา

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)

หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และสำเนา 1 เล่ม) พร้อม CD Rom
2.
สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน
4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขและป้องกัน

ติดต่อขอใบเสนอราคาและรับบริการ

ทศพล ดงแดง 086  888 9500 , 034 108 062

E-Mail : thossaphol_22@hotmail.com , SafetyEnSolution@outlook.com

48/546 หมู่ 4 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

ผู้แสดงความคิดเห็น yan (thossaphol_22-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-07-01 11:48:33


ความคิดเห็นที่ 66 (3387284)

 บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ : จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขทะเบียนผู้ตรวจวัดวิเคราะห์ :จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด เป็นบริษัทรับจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยาว์ เรายินดีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน อาทิ เช่น

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
- ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
- บริการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามาตรการ EIA
- ตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการ EIA
- จัดทำรูปเล่มรายงาน ส่งราชการ ตามมาตรการ EIA
- ให้คำปรึกษาในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ
- จัดทำแบบสำรวจ และลงพื้นที่สำรวจชุมชน
- จัดทำรูปเล่ม EIA Monitoring ระยะก่อสร้าง
- จัดทำรูปเล่ม EIA Monitoring ระยะดำเนินการ
- บริการส่งรูปเล่มหน่วยงานราชการ และเป็นที่ปรึกษาในการตอบคำถาม ตามมาตรการ EIA Monitoring 

ติดต่อ ธีระพล  ปล้องแก้ว

โทร. 087-2073020

Mail. spjp.tp@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น SPJ (spjp-dot-tp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-06-25 12:15:36


ความคิดเห็นที่ 65 (3387117)

 บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด  

CHEMAX AND PHYPERS CO.,LTD.

www.chemaxphyper.com

Tel 02 295 3687-91

บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียน บ-103-49-074 และได้ขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-090

บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากด้วยมีความเชื่อว่า สินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี จะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ สินค้า และบริการ

Engineering Service     วิศวกรรมบริการ

·       Provide the consulting, design and construction for environmental pollution

·       Provide the consulting, design and construction oil and grease removal system

·       Provide the consulting, design and construction wastewater treatment plant

 

Environmental monitoring Division  งานบริการตรวจวัดคุณุภาพสิ่งแวดล้อม

·       Emission Air Quality Monitoring from stack (บริการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศที่ระบายออกจากปล่อง )

·       The Workplace Air Quality Monitoring (บริการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศภายในสถานปฏิบัติงาน)

·       The Ambient Air Quality Monitoring   (บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณรอบโรงงาน )

·       The Industrial Hygienist Measurement (บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวะอนามัยเช่น  การตรวจวัดความร้อน, แสง และเสียง)

 

Water and Wastewater Analysis   (บริการการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย)

ผู้แสดงความคิดเห็น Chemax and Phyper (sales_chemaxphyper-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-06-21 11:44:05


ความคิดเห็นที่ 64 (3387116)

บริษัท เคม

บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด  

CHEMAX AND PHYPERS CO.,LTD.

www.chemaxphyper.com

Tel 02 295 3687-91

บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียน บ-103-49-074 และได้ขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-090

บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากด้วยมีความเชื่อว่า สินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี จะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ สินค้า และบริการ

Engineering Service     วิศวกรรมบริการ

·       Provide the consulting, design and construction for environmental pollution

·       Provide the consulting, design and construction oil and grease removal system

·       Provide the consulting, design and construction wastewater treatment plant

 

Environmental monitoring Division  งานบริการตรวจวัดคุณุภาพสิ่งแวดล้อม

·       Emission Air Quality Monitoring from stack (บริการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศที่ระบายออกจากปล่อง )

·       The Workplace Air Quality Monitoring (บริการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศภายในสถานปฏิบัติงาน)

·       The Ambient Air Quality Monitoring   (บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณรอบโรงงาน )

·       The Industrial Hygienist Measurement (บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวะอนามัยเช่น  การตรวจวัดความร้อน, แสง และเสียง)

 

Water and Wastewater Analysis   (บริการการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Chemax and Phyper (sales_chemaxphyper-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-06-21 11:41:33


ความคิดเห็นที่ 63 (3383575)

 บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลเตน จำกัด 

เรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ใจเรา   ยินดีให้คำปรึกษาฟรี เราให้บริการ
 
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน
 ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง(Leq)
 ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax)
 ตรวจวัดฝุ่นละออง(Dust)
 ตรวจวัดกาซ สารเคมี ไอระเหย
 ตรวจความร้อน WBGT
 ตรวจวัดแสงสว่าง

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป

 ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (TSP,PM-10,PM-2.5)
 ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ (NO2/CO/SO2/O3)
 ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
 ตรวจวัดความเร็วลมขทิศทางลม 
 ตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย

 ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 1- 5
 ตรวจวัดก๊าซ SO2ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
 ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
 ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ US EPA Method 10

บริการตรวจวัดและทดสอบงานด้านต่างๆ 

งานที่อับอากาศ ประเมินและตรวจสอบก่อนลงทำงานในที่อับอากาศ  
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน Indoor Air Quality
ตรวจวัดก๊าซ VOC รั่วสำหรับงานปิโตรเคมิคอล


ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง

 ตรวจวัดฝุ่นละอองแบบต่อเนื่องด้วยระบบ"OPACITY METER"
 ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยระบบ"UV-Fluorescence"
 ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน ด้วยระบบ "Chemiluminescence"
 ตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ "NDIR Method" 
 ตรวจวัด Oxygen "Paramagnetic Method"
 ตรวจวัด CO2 "NDIR Bench" 

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
 
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ติดต่อ ขอใบเสนอราคา กำหนดจุดตรวจฟรี !!
ฝ่ายขาย  0864242565 ทรงวุฒิ
Email : songwut.atom@gmail.com
99/84 ซ.พุทธบูชา 39 แยก 1 บางมด ทุ่งครุ  กรุงเทพ 10140

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ATOM (songwut-dot-atom-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-28 11:14:41


ความคิดเห็นที่ 62 (3383574)

 บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลเตน จำกัด 

เรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ใจเรา   ยินดีให้คำปรึกษาฟรี เราให้บริการ
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน
 ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง(Leq)
 ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax)
 ตรวจวัดฝุ่นละออง(Dust)
 ตรวจวัดกาซ สารเคมี ไอระเหย
 ตรวจความร้อน WBGT
 ตรวจวัดแสงสว่าง
 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป
 
 ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (TSP,PM-10,PM-2.5)
 ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ (NO2/CO/SO2/O3)
 ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
 ตรวจวัดความเร็วลมขทิศทางลม 
 ตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
 
ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย
 
 ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 1- 5
 ตรวจวัดก๊าซ SO2ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
 ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
 ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ US EPA Method 10
 
บริการตรวจวัดและทดสอบงานด้านต่างๆ 
 
งานที่อับอากาศ ประเมินและตรวจสอบก่อนลงทำงานในที่อับอากาศ  
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน Indoor Air Quality
ตรวจวัดก๊าซ VOC รั่วสำหรับงานปิโตรเคมิคอล
 
 
ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง
 
 ตรวจวัดฝุ่นละอองแบบต่อเนื่องด้วยระบบ"OPACITY METER"
 ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยระบบ"UV-Fluorescence"
 ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน ด้วยระบบ "Chemiluminescence"
 ตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ "NDIR Method" 
 ตรวจวัด Oxygen "Paramagnetic Method"
 ตรวจวัด CO2 "NDIR Bench" 
 
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
 
ติดต่อ ขอใบเสนอราคา กำหนดจุดตรวจฟรี
ฝ่ายขาย  0864242565 ทรงวุฒิ
Email : songwut.atom@gmail.com
99/84 ซ.พุทธบูชา 39 แยก 1 บางมด ทุ่งครุ  กรุงเทพ 10140
ผู้แสดงความคิดเห็น ATOM (songwut-dot-atom-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-28 11:12:03


ความคิดเห็นที่ 61 (3383535)

SAFETY EN SOLUTION Co;LTD.

 

 

บริการคุณภาพ

ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์

 

 

สำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้น (Walk Through Survey)

ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจวัด

ให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAFETY EN SOLUTION Co;LTD.

ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์

บริษัท เซฟตี้ เอ็น  โซลูชั่น จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10  ปี ที่พร้อมให้คำแนะนำทั่งทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน,สถาบัน,องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบกิจการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ จุดประสงค์ที่ท่านได้กำหนดไว้อย่างลงตัว  อาทิ เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียง สารเคมี และที่อับอากาศ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมป้องกันและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำอาทิเช่น

ตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10 CO SOx NOx
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease


บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
- น้ำหม้อไอ้น้ำและเครื่องกลอื่นๆ
งานด้านความปลอดภัย
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
- รับตรวจสอบอาคาร
- รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ
- รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ

ผู้แสดงความคิดเห็น SES (SafetyEnSolution-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-26 11:35:58


ความคิดเห็นที่ 60 (3383534)

SAFETY EN SOLUTION Co;LTD.

 

 

บริการคุณภาพ

ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์

 

 

สำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้น (Walk Through Survey)

ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจวัด

ให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAFETY EN SOLUTION Co;LTD.

ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์

บริษัท เซฟตี้ เอ็น  โซลูชั่น จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10  ปี ที่พร้อมให้คำแนะนำทั่งทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน,สถาบัน,องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบกิจการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ จุดประสงค์ที่ท่านได้กำหนดไว้อย่างลงตัว  อาทิ เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียง สารเคมี และที่อับอากาศ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมป้องกันและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำอาทิเช่น

ตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10 CO SOx NOx
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease


บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
- น้ำหม้อไอ้น้ำและเครื่องกลอื่นๆ
งานด้านความปลอดภัย
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
- รับตรวจสอบอาคาร
- รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ
- รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ

ความคิดเห็นที่ 59 (3383529)

 บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด    (ประสบการณ์ตรวจวัด 20 ปี)

 

เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ใบอนุญาตห้อง Lab เลขที่ ว - 152 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- บริการตรวจวัดอากาศ ในปล่องระบายอากาศ
- บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน สารเคมี เสียง แสง ความร้อน
- บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน
- บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  ดิน  กากตะกอน
- บริการจัดทำ EIA Monitoring Report

- รับวิเคราะห์และออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดื่ม และน้ำใช้

ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม

           จัดทำรายงานผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พร้อมจัดทำ สอ.3  กนอ.  

บริการให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกสถานที่ 

เพื่อนำธุรกิจของท่านสู่การได้มาซึ่งมาตรฐาน ISO 14000 โดยทีมงานที่มีความชำนาญ

 

---------------------------------------------------------------------- 

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด   Health & Envitech Co., Ltd.

77/11 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วานซอย 5 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

        Tel. (02) 952-6305-9   Fax. (02) 952-6310

ติดต่อ : คุณมงคล  (081) 445-2156   คุณประสาธน์ (089) 122-5997  คุณนารี (081) 714-2196

E-mail :  service@healthenvi.com         

Website : www.healthenvi.com

ผู้แสดงความคิดเห็น sirilak (service-at-healthenvi-dot-com )วันที่ตอบ 2016-04-26 11:00:55


ความคิดเห็นที่ 58 (3383444)

บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด

105/243 ม.16 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
 
ให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อาทิ น้ำบริโภค น้ำบาดาล น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว.206 ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพจากทีมงานที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ
บริษัทของเรามีความยินดีและพร้อมที่จะให้บริการแก่ทุกท่าน
 
การตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ
*ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
*ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
*ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
*ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
*ตรวจวัดความทึบแสง Opacity
*ตรวจวัด Organic Vapor
*ตรวจวัด โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
*ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
*ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax)
*ตรวจความร้อน WBGT
*ตรวจวัดแสงสว่าง
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
*ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

 
ติดต่อ ธีระพล  ปล้องแก้ว
Mobile. 087-2073020
โทรศัพท์ 0-2735-7520-2
        โทรสาร   0-2735-7238
ผู้แสดงความคิดเห็น Teerapol (spjp-dot-tp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-21 17:03:43


ความคิดเห็นที่ 57 (3383021)

 

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด  (ทะเบียนเลขที่  ว - 152)

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Air Emission)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย

- สารเคมีต่าง ๆ
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมพื้นที่ทำงาน (Working Area Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)

- ไอระเหย สารเคมี 
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)

- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)

- ไอระเหย สารเคมี
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
สำหรับบริษัทที่ต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส่งให้กับ สผ.

บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอผึ่งเย็น (Coolling Tower)  ตามประกาศกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัท ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

จัดทำรายงาน 2 ฉบับ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ CD Rom

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด

77/11 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ซอย 5

ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000

โทร . (02) 952-6305-9  แฟกซ์ (02) 952-6310

 

ติดต่อ 

คุณมงคล 081-4452156

คุณประสาธน์  089-1225997

คุณนารี 081-7142196

E-mail : service@healthenvi.com

Website : www.healthenvi.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริลักษณ์ (service-at-healthenvi-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-22 16:39:01


ความคิดเห็นที่ 56 (3383012)
บริษัท สแตค คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียจากปล่องระบายหมายเลข 1 ในประเทศ) เลขที่14/3052 หมู่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 Tel.091-1930925,02-922-6573 ติดต่อชาตรี สุดใจดี (ผู้ก่อตั้งบริษัท) ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานและปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยในการประเมินจุดตรวจวัดและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยผลงานที่ได้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี ตามกรอบเวลาที่กำหนด เน้นการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทางเราใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทีทันสมัยมีการสอบเทียบเครื่องมือจากภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมีการตรวจคุณภาพเครื่องมือภายในองค์กร ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งานตามหลักการ US.EPA Method , NIOSH Method และตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 1.การให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง • ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง US.EPA Method 5 TSP • ตรวจวัดโลหะหนักในปล่อง US.EPA Method 29 โลหะหนักCU,Pb,Cd,Lead ฯลฯ • ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 6,6C SO2 • ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในปล่อง US.EPA Method 7,7E NO,NO2,NOx • ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 10 CO • ตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่อง US.EPA Method 9 Opacity • ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในปล่อง US.EPA Method 18 Xylene,Toluene,VOC ฯลฯ • ตรวจวัดก๊าซไดออกซีน จากการเผาไหม้ US.EPA Method 23 Dioxin • ตรวจวัดกรดอนินทรีย์ในปล่องระบายUS.EPA Method 24,24A HCL,HF • ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 10ไมคอน ในปล่อง US.EPA Method 201A PM10 2.การให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป • ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปในรูปของ TSP,PM10,PM2.5,โลหะหนัก • ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป SO2 • ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในบรรยากาศทั่วไป NO,NO2,NOx • ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป CO • ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป • ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในบรรยากาศทั่วไป • ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไปในรูป เสียง 24 ชม.,เสียงรบกวน,Lmax,Leq 3.การให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การในการทำงาน(NIOSH Method) • ตรวจวัดฝุ่นละอองในพื้นที่การทำงาน Total dust, Respirable dust • ตรวจวัดละอองหรือออกไซด์ของโลหะหนักในพื้นที่การทำงาน CU,Pb,Lead,Fe,Cd,Zn ฯลฯ • ตรวจวัดไอระเหยของกรดอนินทรีย์ในพื้นที่การทำงาน HNO3,HCL,H2SO4,HF ฯลฯ • ตรวจวัดก๊าซพิษในพื้นที่การทำงาน CO,CO2,SO2,NO2,H2S,NH4,Cl2,O3,CH4,O2,%LEL • ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่การทำงาน Xylene,Toluene,srylene,Benzene,Acetone,IPA, Ethyl chloride,Ethyl acetate,Ethyl alcohol,Methanol,VOC ฯลฯ • ตรวจวัดระดับในพื้นที่การทำงาน เสียง 8 ชม. เสียง 5 นาที เสียงแยกความถี่(Lmax,Leq) • ตรวจวัดความร้อนในพื้นที่การทำงาน WBTG • ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน Lux • ตรวจวัดระบบฟองอากาศ แบคทีเรีย,เชื้อรา,ค่าความชื้นในพื้นที่การทำงาน 4.การให้บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย-น้ำดี • ตรวจวัดคุณภาพน้ำดี-เสีย PH,SS,TDS,Settleable Solide,COD,BOD,TKN,Oil&Grease,โลหะหนัก,Residual chiorine,Conductivity ฯลฯ 5.การให้บริการตรวจวัดเสียง Noise Contour สำหรับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ุ6.ใหับริการที่ปรึกษาการจัดการด้านระบบบบบำมลพิษ (ระบบบำบัดมลพิษอากาศ,รบบบำบัดมลพิษนำเสีย,การจัดการกากอุตสาหกรรม) Tel.091-1930925,02-922-6573 ติดต่อชาตรี สุดใจดี (ผู้ก่อตั้งบริษัท) E-mail : stackconsul@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น ธีระ ขำดี วันที่ตอบ 2016-03-21 17:19:17


ความคิดเห็นที่ 55 (3382612)

 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด ให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม


เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ สะดวกเเละรวดเร็ว เป็นห้องปฏิบัติการทางเคมี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี 6 สาขาอยู่ทั่วประเทศ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย โดยได้รับการรับรองจาก หน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองจากกรมโรงงาน เลขที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน ว -222 มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะให้คำปรึกษาที่เหมาะสม โดยมีงานบริการดังต่อไปนี้ 

1. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ อาคารสำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ฯลฯ 
2. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศภายในอาคาร ( IAQ ) พร้อมปรับปรุง เเละ ดูเเลงานระบบ Indoor Air Quality. 
3. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease ฯลฯ 

- สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
- ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
- ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ เเละเครื่องมือตรวจวัด
- เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ 
- แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด 
เลขที่ 50 ถนน พหลโยธิน เเขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โครงการ ตรวจวัดสิ่งเเวดล้อม เเละ IAQ
โทรศัพท์ : 02 940 6881-3 ต่อ 116
แฟกซ์ : 0-2940-6881-3 Ext. 200
Email : naris@centrallabthai.com
www.centrallabthai.com

โดยคุณ: นริศร email: naris@centrallabthai.com 

ผู้แสดงความคิดเห็น นริศร (naris-at-centrallabthai-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-25 13:24:32


ความคิดเห็นที่ 54 (3381950)

บริษัทพาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด หรือ PCM ภายใต้การบริหารงานจนได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบ ISO 9001 : 2008

เป็นบริษัทที่เน้นคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และเก็บตัวอย่างจนได้รับคำชื่นชมในรายงานจากหน่วยงานราชการว่า "ถูกต้องและตรงตามหลักวิชาการ"  มีนักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่จบตรงควบคุมทุกขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง และควบคุมคุณภาพโดยอาจารย์วิศวกรรมความปลอดภัย ให้บริการ

(1) ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม สุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาทิ แสง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง สารเคมี รับประกันหัก Tube หน้างาน

(2)ตรวจวัดปล่องโดยใช้ ปั้มขนาดใหญ่เก็บตัวอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน US.EPA Method 1-8 (TSP NOx SOx CO) 

(3) บริการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำดื่ม น้ำใช้ อาทิ BOD COD SS เป็นต้น 

(4) บริการตรวจไฟฟ้า เครน ฟอล์คลิฟท์

(5) บริการฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.

สนใจติดต่อ #034-440891-2 หรือ 090 - 7373859 เรื่องสิ่งแวดล้อมต้องยกให้ PCM #+++รับประกันรายงานออกให้ภายใน 30 วัน+++มั่นใจเพราะได้รับ ISO9001:2008

ผู้แสดงความคิดเห็น Anek Dapa (partnership-dot-pcm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-12-25 20:49:34


ความคิดเห็นที่ 53 (3381868)

 บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ในโรงงาน


บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (ทะเบียน เลขที่ ว-142ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
1. 
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. 
บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. 
บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4. 
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ

หมายเหตุ
1. 
จัดทำรายงาน เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom
2. 
สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.และ กนอ. แก่ลูกค้า

3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน

4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** 
ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** 
เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** 
ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** 
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** 
สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน

ติดต่อ คุณรดาชนก โทร 082-6714559
Fax. 02-
8651545
E-mail : jantima.s@accufas.com , hanhari_nok@yahoo.co.th

ผู้แสดงความคิดเห็น ่rada วันที่ตอบ 2015-12-24 15:11:33


ความคิดเห็นที่ 52 (3381246)

 บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด


เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ : ว.-243 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขทะเบียนผู้ตรวจวัดวิเคราะห์ : รสส.๐๐๔-๕๗/๐๔๒๒ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

บริษัท ซีเอ็นไว จำกัด เป็นบริษัทรับจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยาว์ สำหรับพี่น้อง จป. จส. และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เรายินดีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน อาทิ เช่น

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
- ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
- บริการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามาตรการ EIA
- ตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการ EIA
- จัดทำรูปเล่มรายงาน ส่งราชการ ตามมาตรการ EIA
- ให้คำปรึกษาในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ
- จัดทำแบบสำรวจ และลงพื้นที่สำรวจชุมชน
- จัดทำรูปเล่ม EIA Monitoring ระยะก่อสร้าง
- จัดทำรูปเล่ม EIA Monitoring ระยะดำเนินการ
- บริการส่งรูปเล่มหน่วยงานราชการ และเป็นที่ปรึกษาในการตอบคำถาม ตามมาตรการ EIA Monitoring 

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด : บริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
42/7 สุขาภิบาล 5 ซอย 36 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร.02 156 9756 มือถือ 089 944 9551 กร ครับ
C N Vi ยินดีให้บริการครับ

ขอบพระคุณครับ ^^
 
ผู้แสดงความคิดเห็น กร ซีเอ็นไว (korn-at-cnvi-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-11-06 09:16:34

ความคิดเห็นที่ 51 (3380931)

 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วยงานรับรองสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพอกาศภายในอาคาร  โดยแบ่งการให้บริการออกเป็นให้ 2 ประเภท ดังนี้

                1. บริการตรวจสอบและรับรองสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาตรฐานกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2549

รายการตรวจสอบและรับรองด้านความปลอดดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รายการ

รายละเอียดการตรวจสอบ

มาตรฐานเครื่องมือ

มาตรฐานอ้างอิง

1.ความร้อน (WBGT)

- อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (WBGT)

QuesTemp 34 (ISO 7243)

NIOSH,OSHA

2.เสียงในการทำงาน

- Sound Level Meter (TWA) 8 ชั่วโมง

- เสียงสะสม (Noise Dosimeter)

- เสียงกระทบกระทก (Impact Noise Meter)

Sound Level Meter Rion NL 21 (ANSI/IEC)

NIOSH,OSHA

3.แสงสว่างในการทำงาน

- แสงสว่างเฉพาะจุด (Spot Light Intensity )

- แสงสว่างเฉลี่ย  (Average Area Light   Intensity)

Lux/ Foot Candle Meter (ISO/CIE 10527)

NIOSH,OSHA

4.สารเคมีในการทำงาน

- Sorbent Tube

- Gas Sampling

Solid sorbent tube + Personal Pump

NIOSH,OSHA

5.ฝุ่นในการทำงาน

- ขนาด PM 2.5

-Total  Dust

Cassette Membrane Filters + Personal Pump

NIOSH,OSHA

6.คุณภาพน้ำ

- คุณภาพน้ำดื่ม

- คุณภาพน้ำเสีย

- คุณภาพน้ำทิ้ง

**ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

**ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 

* ตามประกาศกฏกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2549

** ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

               

 

2. บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพอากาศภายในอาคารพารามิเตอร์ตามมาตรฐาน Q

Indoor Air Quality Parameter


IAQ Parameter

STD

Equipment

Standard  Reference

1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

700 ppm

GAS Alert Micro 5 IR

ASHRAE Std62-2004:Ventilation for acceptable IAQ

2. ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)

  9 ppm

GAS Alert Micro 5 IR

ASHRAE Std62-2004:Ventilation for acceptable IAQ

3. Volatile Organic Compound (VOCs)

  3 ppm

GAS Alert Micro 5 PID

Texas Voluntary Indoor Air Quality Guidelines

(Min Risk Level-MRL)

for badge 2002

4. ฟอร์มัลดีไฮด์ (HCHO)

  0.1 ppm

HAL-HFX 105

Singapore: Guidelines for good indoor air quality in office premises,2010

5. Total Bacteria Count (Airborne)

  500 CFU/m3

Microbio MB1

World Health Organization (WHO)

6. Total Fungi Count (Airborne)

  500 CFU/m3

Microbio MB1

World Health Organization (WHO)

7. Ozone

  0.05 ppm

GAS Alert Micro 5 PID

World Health Organization (WHO)

8. ความเร็วลม Wind Speed

0.1 - 0.3 m/sec

Testo 425

Singapore: Guidelines for good indoor air quality in office premises

9. ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  (PM10)

  50 mg/m3

AEROCET 531

Singapore: Guidelines for good indoor air quality in office premises

ความคิดเห็นที่ 50 (3380810)

 บริษัท GO Green Analysis Co.,Ltd 
บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
- ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ติดต่อ 
ฝ่ายขาย 095-9269151 คุณมด
094-9568914 คุณหมูหวาน
E-Mail GoGreenanalysis@gmail.com
บริษัทตั้งอยู่ที่ 88/142 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น โกกรีน (GoGreenanalysis-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-10-02 14:11:52


ความคิดเห็นที่ 49 (3380803)

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ หรือ PCM เป็นบริษัทที่ให้บริการดังนี้
1. ตรวจด้านสิ่งแวดล้อม
2. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อนและฝุ่นละออง
3. ตรวจวัดปริมาณสารเคมี อาทิ ฝุ่นสารเคมี ทินเนอร์ หรือ สารเคมีอื่นๆ รวมทั้งจัดทำเอกสารด้านการรายการผลตามกฎหมายใหม่ที่ยกเลิก สอ. 3 ให้ฟรี
4. ตรวจคุณภาพน้ำเสีย เช่น pH BOD COD SS TKN
5. ตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค
6. ตรวจสอบความปลอดภัย ทางวิศวกรรม เช่น ไฟฟ้า ลิฟท์ รอก เครน โดยวิศวกรควบคุม
7. ให้บริการการฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างเข้าใหม่
8. บริการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร Team Building เป็นต้น
สนใจติดต่อ อ.อรุณเดช โทร 034-440891

ผู้แสดงความคิดเห็น นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วันที่ตอบ 2015-10-01 18:08:03


ความคิดเห็นที่ 48 (3380585)

บริษัท Go Green Analysis Co.,Ltd

 บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)

- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
- ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ติดต่อ 
ฝ่ายขาย 095-9269151 คุณมด
094-9568914 คุณหมูหวาน
E-Mail GoGreenanalysis@gmail.com
บริษัทตั้งอยู่ที่ 88/142 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20130
ผู้แสดงความคิดเห็น Modzaa55 (modzaa55-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-09-15 22:09:07


ความคิดเห็นที่ 47 (3380578)

  บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (ศูนย์มาตรวิทยา)

เป็นบริษัทให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ มานานกว่า 10 ปี (ก่อตั้ง พ.ศ.2546) โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว และอ้างอิงตาม Standard Method ระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025  เราเลือกใช้ของดี มีมาตรฐาน สามารถสอบกลับได้  และเรายังบริการสอบเทียบเครื่องมือ อุตสาหกรรม เช่น Temp ,Dimension ,force ,pressure ,Weight เป็นต้น

ส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อม มีการให้บริการดังนี้

1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเช่น TSP ,Sox ,NOx ,CO ,Opacity ,โลหะหนัก ฯลฯ  อ้างอิงวิธีตามมาตรฐานของ US. EPA.

2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี, Noise Contour พร้อมแบบรับรอง รสส2 และอ้างอิงวิธีตามมาตรฐาน NIOSH

3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP ,PM10 ,PM-2.5 , H2S ,เสียงรบกวน  ,เสียงพื้นฐาน และ สารเคมี

4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน น้ำดื่ม น้ำฝน น้ำแม่น้ำ เช่น BOD  COD  pH  SS TDS  Oil & Grease และโลหะหนัก เป็นต้น

5.ตรวจติดตาม Mitigation and Monitoring Report ตามมาตรการ EIA

และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมาย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (อาคารศูนย์มาตรวิทยา)

33/2 หมู่3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 18110

โทรศัพท์ 036-273-096-9    มือถือ 081-755-2478

e-mail : environmentalmkt@scg.co.th , Teerapsu@scg.co.th (คุณธีรภัทร์)

พร้อมและยินดีให้คำปรึกษา ด้านตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและสอบเทียบเครื่องมือ จากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งท่านสามารถรับชมห้องปฏิบัติการศูนย์มาตรวิทยาได้ หากท่านสนใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น /o (Teerapsu-at-scg-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-09-15 11:11:21


ความคิดเห็นที่ 46 (3380146)

 บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

                   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 เป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิศวกรและนักสิ่งแวดล้อมคนไทย ซึ่งทำงานโดยอิสระ วัตถุประสงค์หลัก คือ การเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการให้คำแนะนำปรึกษากับสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูง ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-099 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Good Laboratory Practice / Department 0f Industrial Works, GLP/DIW) และได้พัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เข้าสู่ระบบ ISO/IEC 17025 ตามโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

งานที่ให้บริการ :

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Monitoring Service

Ø ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทำงาน

Ø สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

Ø ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

Ø อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เตาเผาศพ

Ø คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

Ø คุณภาพอากาศในบรรยากาศและระดับเสียงโดยทั่วไป

Ø ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

Ø ระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากกระประกอบกิจการโรงงาน

Ø คุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงงาน น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

Ø คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำทะเล คุณภาพน้ำดื่ม

Ø คุณภาพดิน กากตะกอน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  

 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

Laboratory Analysis Service

Ø ตรวจวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds : VOCs)

Ø ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Heavy Metals)

Ø ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพดิน คุณภาพกากตะกอน

*** สามารถติดต่อ คุณชลธิศ (08-8227-7100) คุณเปรมวดี (08-8227-7118)

e-mai : cholatis@enviresearch.co.th, premwadee@enviresearch.co.th

Line ID : enviresearch , website : www.enviresearch.co.th ***

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Cholatis (cholatis-at-enviresearch-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-08-10 17:12:25


ความคิดเห็นที่ 45 (3380029)

                 บริษัท  พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

บริการของเรา

1 ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในโรงงาน

2 ตรวจวัดหม้อแปลงไฟฟ้า

3 ตรวจลิฟ - รอก-เครน

4 บริการด้านฝึกอบรม ทั้งนอกและในสถานที่

ติดต่อได้ที่  เกต  098-830-5823 098-268-8232

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สิ่งแวดล้อม วันที่ตอบ 2015-07-31 15:03:40


ความคิดเห็นที่ 44 (3379998)

บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด : Advanced Thai Testing Co.,Ltd

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-102 และ เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุมนิติบุคคล เลขที่ บ.123-50-085

 

 

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(Environmental Monitoring)

Emission Stationary Soures Measuring Services

-         การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดสารพิษที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีตรวจวัดตามมาตรฐานกรมโรงงาน และ US.EPA เช่น ปล่องระบายจากหม้อไอน้ำ (Boiler), หอกลั่น, เตาเผา, เตาหลอม และปล่องระบายอากาศเสียจากกระบวนการผลิตซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป

Workplace Measuring Services

 -     การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน คือการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงานของ พนักงานเพื่อให้ทราบถึงปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี ปริมาณฝุ่นละออง ฯ ตาม NIOSH, OSHA, ACGIH และ HSE Method.

Industrial Hygiene Measuring Services

-         การตรวจวัดคุณภาพเสียง  อาทิ เช่น Leq  5  min (Noise Survey) , Leq 8 hrs/ TWA, Noise Dose

-         การตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง  การตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง เพื่อให้เหมาะสมกับการสภาวการณ์การทำงานของพนักงาน

-         การตรวจวัดปริมาณความร้อน  การตรวจวัดปริมาณความร้อน เพื่อให้เหมาะสมกับการสภาวการณ์การทำงานของพนักงาน

Ambient Measuring Services

-      ระดับเสียง Leq 24 hrs, Lmax, Lmin  และ เสียงรบกวน (Annoyance Noise)

                -      ปริมาณฝุ่นผง  TSP, PM10 ที่เกิดจากการผลิต

-         ประเภทที่มีการเผา, หรือเตาหลอมต่างๆ จะทำการตรวจสอบมลสารพิษจำพวก SO2 , NO2, CO และ TSP

-         ประเภทโรงงานที่มีการใช้สารเคมี ตรวจวัดปริมาณสารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจจะฟุ้งกระจายออกสู่บริเวณข้างเคียง

Water & Wastewater Management Services

-       งานด้านการตรวจวิเคราะห์น้ำ, น้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแหล่งกำเนิดน้ำทิ้งประเภทนี้ อาทิเช่น น้ำทิ้งที่มาจากบริเวณที่ทำการล้างหัวแร้ง และน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต เป็นต้น    ซึ่งทำการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนในน้ำทิ้ง

 

 

ADVANCED THAI TESTING CO.,LTD.

60 Soi Suphaphong 1 Yek 12 , Nongbon, Pravech, Bangkok ,10250.

TEL                         :   (02) 172-7061-2 , 086-3697490

FAX                         :   (02) 320-4043

WEBSITE              :   http://www.attco.co.th

E-MAIL             :   info@attco.co.th, Marketing@attco.co.th

ผู้แสดงความคิดเห็น Advanced Thai Testing (marketing-at-attco-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-07-28 15:56:54


ความคิดเห็นที่ 43 (3379883)
บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ : ว.-243 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียนผู้ตรวจวัดวิเคราะห์ : รสส.๐๐๔-๕๗/๐๔๒๒ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บริษัท ซีเอ็นไว จำกัด เป็นบริษัทรับจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยาว์ สำหรับพี่น้อง จป. จส. และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เรายินดีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน อาทิ เช่น บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Emission Monitoring) - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7 - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10 - ความทึบแสง Opacity - ไอระเหยสารอินทรีย์ Organic Vapor - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย - สารเคมีที่ออกจากปล่องระบาย บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring) - ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust) - ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust) - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) - เสียงดังสูงสุด(Lmax) - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5) - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) - ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report) - ลงพื้นที่ทำแบบสำรวจชุมชน - จัดทำรูปเล่มรายงานตามมาตรการ EIA ช่วงระยะก่อสร้าง - จัดทำรูปเล่มรายงานตามมาตรการ EIA ช่วงระยะดำเนินการ บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด : บริษัทจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 42/7 สุขาภิบาล 5 ซอย 36 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.02 156 9756 มือถือ 089 944 9551 กร ซีเอ็นไว ครับ Official website : www.cnvi.co.th Line id : 0899449551 C N Vi ยินดีให้บริการครับ ขอบพระคุณครับ ^^
ผู้แสดงความคิดเห็น กร ซีเอ็นไว (korn-at-cnvi-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-07-22 09:07:57


ความคิดเห็นที่ 42 (3379632)

 บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

เป็นให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว อ้างอิงตาม Standard Method ระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเช่นTSP.Sox,NOx.CO,Opacity,โลหะหนัก ตามมาตรฐานวิธีการของ US. EPA.

2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี พร้อมแบบรับรอง รสส2 และอ้างอิงตามมาตรฐาน NIOSH

3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP, PM10,PM-2.5,H2S สารเคมี เสียงรบกวน เสียงพื้นฐาน

4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน น้ำดื่ม น้ำฝน เช่น BOD COD pH SS TDS Oil & Grease โลหะหนัก

5.ตรวจติดตาม Mitigation and Monitoring Report

6.สอบเทียบเครื่องมือ อุตสาหกรรม เช่น Temp,Dimension,force,pressure,Weight เป็นต้น

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด(อาคารศูนย์มาตรวิทยา)

33/2 หมู่3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 18110

โทรศัพท์ 036-273-096-9 มือถือ 081-755-2478

e-mail : environmentalmkt@scg.co.th , Teerapsu@scg.co.th

พร้อมและยินดีให้คำปรึกษา ด้านตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและสอบเทียบครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝน (Teerapsu-at-scg-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-07-07 11:40:04


ความคิดเห็นที่ 41 (3379409)

 บริษัท หลานย่า เอ็นวาย แอนด์ เซฟตี้ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 
ให้บริการตรวจวัดทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านสุขภาพ เพื่อการดูแลและป้องกันสิ่งแวดล้อมแบบยั้งยืน หน่วยงานราชการและโรงงานอุตสาหกรรม
สนใจสอบถามและใบเสนอราคาติดต่อบริษัท หลานย่า เอ็นวาย แอนด์ เซฟตี้ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1817/1 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
TEL. (+66)044-354695, 080-1650329 

ผู้แสดงความคิดเห็น บริษัทหลานย่า (larnyaservice-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-06-24 16:34:41


ความคิดเห็นที่ 40 (3379242)

 บริษัท หลานย่า เอ็นวาย แอนด์ เซฟตี้ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ให้บริการตรวจวัดทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านสุขภาพ และด้านคุณภาพ ของหน่วยงานราชการและโรงงานอุตสาหกรรม

http://larnyaservice.wix.com/larnyaservice
บริษัท หลานย่า เอ็นวาย แอนด์ เซฟตี้ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1817/1   ถนนสืบศิริ   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา  30000
TEL. (+66)044-354695, 080-1650329 
FAX. 044-354695
E-mail : Larnyaservice@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น บริษัทหลานย่าฯ (larnyaservice-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-06-16 10:45:14


ความคิดเห็นที่ 39 (3375721)

บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ
บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
บริการด้านสุขภาพ (Health)
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม)
ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง
- บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง
- บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน
- บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ)

หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน
4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
ภารกิจงานด้านความปลอดภัย
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
- รับตรวจสอบอาคาร
- รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ
- รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ

ติดต่อ คุณนิรุตติ์ จันทร์ลุน โทร 092-2564176

E-mail:
earthangel986@gmail.com
Website:
http://www.earthangel-providers.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ออนไลน์ มาเกตติ้ง (earthangel986-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-07 10:44:30


ความคิดเห็นที่ 38 (3374558)

 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่มี เครือข่ายทั่วประเทศ บริการตรวจวัด คุณภาพอากาศ IAQ เชื้อจุลลินทรีย์ในอากาศ สภาพอากาศในการทำงาน แสงสว่าง ความร้อน เสียงสั่นสะเทือน เชื้อจุลลินทรีย์ในอากาศ เป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีคุณภาพเหมือนกันทั้ง 6 สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่สำนักงานสาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาฉะเชิงเทรา, สาขากรุงเทพ, สาขาสมุทรสาคร และสาขาสงขลา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาใหญ่ (66) 0-2940-6881-3, (66) 0-2940-5993 ต่อ 116, 173 โครงการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

ผู้แสดงความคิดเห็น ภูวนารถ central lab (poohlambretta-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-12-24 15:24:20


ความคิดเห็นที่ 37 (3374385)

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
Envirpro Co., Ltd.
Company Name           : Envirpro Co., Ltd.
Date of Incorporation : August 2003
Business Address         : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao,        Ladprao,    Bangkok 10230, Thailand
Tel (Office)                   : (662) 5300284-5
Fax                                : (662) 5300331 Ext. 18
Email Address              : envirpro@yahoo.com
Company Website       : www.envirprothailand.com
Company Profile
Envirpro Co., Ltd. is a Thai Consulting company on environmental business which registered to Department of Industrial Works, Ministry of Industry of Thailand. Envirpro is providing professional and competitive ambient air quality monitoring, noise quality monitoring, stack emissions monitoring, vibration monitoring, indoor air quality monitoring, workplace environmental quality monitoring, workplace environmental quality monitoring service including noise contour and air modeling associated with industrial operation. In addition to Envirpro is providing high quality and full consultancy service to both Thai government agencies and industries. Envirpro"s experienced consultants offer nationwide coverage in Thailand and have a proven track record of ambient air quality monitoring in Lao People"s Democratic Republic.
ผู้แสดงความคิดเห็น A (envirpro-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2014-12-13 21:01:19


ความคิดเห็นที่ 36 (3374384)

 

บริษัทเอ็นไวร์โปร จำกัด
เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น
ขอบเขตการให้บริการ
 1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ว-156) โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและโครงการก่อสร้างต่างๆเช่น โรงแรม คอนโด ถนน รถไฟฟ้า รฟม. ฯลฯ
 2. บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling)
 3. บริการตรวจสอบมลพิษทางเสียงด้วย Noise Contour
 4. บริการเช่า/ขายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศฝุ่น เสียง ในปล่องโรงงาน และในสถานประกอบการฯลฯ
 5. บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 6. ออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเช่นตู้ตรวจวัด   คุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียม ฯลฯ
 
สถานที่ตั้งบริษัท
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
Tel 02 5300284-5, 025300331 Fax Ext.18
Website
E-mail address
envirpro@yahoo.com
 
ผู้แสดงความคิดเห็น A (envirpro-at-yahoo-dot-com )วันที่ตอบ 2014-12-13 20:59:08


ความคิดเห็นที่ 35 (3374039)
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 จดทะเบียนธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยขึ้นทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0135550001178 และทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-233 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม * การตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ *ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5 *ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6 *ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7 *ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10 *ตรวจวัดความทึบแสง Opacity *ตรวจวัด โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน *ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust) *ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust) *ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) *ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax) *ตรวจความร้อน WBGT *ตรวจวัดแสงสว่าง บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ *ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) *ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10) *ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) * แรงสั่นสะเทือน บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ *ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม *ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย *ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ติดต่อเรา บริษัท : ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้บริหารสูงสุด : นางสาวพนิดา ตัณฑ์ประศาสน์ ที่อยู่ :124/37 ถนนรังสิต-ปทุมธานี หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 0-29756653, 0-29796701,083-5459195 โทรสาร : 0-29756653 E-mail : mine-engineering@hotmail.co.th
ผู้แสดงความคิดเห็น ทองมี ศรีวิมล (ทine-engineering-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-11-26 12:53:40


ความคิดเห็นที่ 34 (3372803)
แจ้งลบความคิดเห็น
บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม 1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA. 2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี 3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10 4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring) - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7 - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10 - ความทึบแสง Opacity - Organic Vapor - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust) - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) - เสียงดังสูงสุด(Lmax) - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10) - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report) บริการด้านสุขภาพ (Health) - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม) ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง - บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง - บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน - บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ) หมายเหตุ 1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom 2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า 3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน 4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน ** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ ** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ ** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ ** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน ภารกิจงานด้านความปลอดภัย - รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี - รับตรวจสอบอาคาร - รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ - รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ ติดต่อ คุณนิรุตติ์ จันทร์ลุน โทร 092-2564176 E-mail: earthangel986@gmail.com ,earthangel986@earthangel-providers.com Website:http://www.earthangel-providers.com
ผู้แสดงความคิดเห็น รุจ (earthangel986-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-10-03 14:42:38


ความคิดเห็นที่ 33 (3372567)

 

บริษัทแปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ(Stack Monitoring) ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน (Workplace Monitoring)พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป(Ambient Monitoring) เช่น TSP PM10 VOC
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ(Wastewater Monitoring) ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease
5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน วิเคราะห์สารพิษตกค้าง
6. บริการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในสภาพแวดล้อมทั่วไป บริเวณเหมืองแร่ และจากการระเบิด

บริษัทแปซิฟิก แลบอราตอรี่ จำกัด
จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ

หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย-English) พร้อม CD Rom
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 แก่ลูกค้า
3. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน

ติดต่อ คุณอานัส 
โทร 089-1993266
Fax. 02-9258498
E-mail : pacificlab07@gmail.com
Web : www.pacificlaboratory.com

โดยคุณ: แปซิฟิค แลบ email: pacificlab07@gmail.com [ 23 September 2014 16:37:39 ]

ผู้แสดงความคิดเห็น แปซิฟิค แลบ วันที่ตอบ 2014-09-23 16:42:51


ความคิดเห็นที่ 32 (3372102)

 บริษัทให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม 

Vcare Environment Services Co., Ltd.
พวกเราเป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพควบคู่กับการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมหลังให้บริการให้กับ หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองจากกรมโรงงาน เลขที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน ว -157
และทะเบียน                    ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทนิติบุคคล  เลขทะเบียน บ020-51-115
การตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ 
*ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
*ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
*ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
*ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
*ตรวจวัดความทึบแสง Opacity
*ตรวจวัด Organic Vapor
*ตรวจวัด โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
*ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
*ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax) 
*ตรวจความร้อน WBGT 
*ตรวจวัดแสงสว่าง
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
*ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

 

 


บริการออกแบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
*ระบบบำบัดทางชีวภาพ เช่น AS, UASB, SBR เป็นต้น
*ระบบบำบัดทางเคมี เช่น Flocculation - Coagulation, Precipitations

1/29 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 
Vcare Environment Servicse Co.,Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,Nongbon, Pravech, Bangkok, 10250                                                                              
Tel . 0-2330-9300-1 Ext. 12,13,16,17,18  Fax. 0-2330-9302
E-mail ; marketing@vcareenvironment.com

 

www.vcareenvironment.com
ผู้แสดงความคิดเห็น reportenvi03@vcareenvironment.com (marketing-at-vcareenvironment-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-04 00:11:39


ความคิดเห็นที่ 31 (3371907)

 บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด    ติดต่อ  02-992-5907  หรือ   086-043-9019
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://environmental-system.com/
 
 
 
บริการให้คำปรึกษาออกแบบ และแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างใหม่หรือระบบเก่าที่มีปัญหา 
ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และฟาร์มน้ำต่างๆ รวมทั้งงานเดินระบบไฟฟ้า 
การเดินสายวางราง ออกแบบติดตั้งตู้ควบคุมในโรงงาน
บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า
บริการออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ออกแบบ และปรับปรุงระบบผลิตน้ำ RO SOFT DI
จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบน้ำและน้ำเสีย
บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ ปล่องระบายอากาศ
บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
บริการผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 
บริการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำทุกขนาดทั่วประเทศ
บริการงานเดินระบบ ควบคุมดูแล และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
บริการงานควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
บริการทดสอบและเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
บริการในการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย
ได้ระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐานสากลในราคาถูก ที่เข้าถึงได้
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีนิติบุคคลเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
 
1.มีบุคลากรทางสิ่งแวดล้อมตามที่กฏหมายกำหนด
2.ลดความรับผิดชอบและความเสี่ยงของฝ่ายบริหารของโรงงาน
3.มีผู้ให้คำปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
4.ช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.มีการเก็บข้อมูลซึ่งใช้ในการบริหารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและเป็นหลักฐานในการบำบัด
ผู้แสดงความคิดเห็น เกรียงไกร (lllkrianglll-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-27 14:08:08


ความคิดเห็นที่ 30 (3371734)
สวัสดีค่ะ บริษัทแกรนด์เอเชียอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 9/9 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 032-200717 ต้องการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสง สี เสียง รบกวนผู้สนใจ เสนอราคาด่วน ติอต่อจรัสศรี อรรถแสงศรี 087-3467020 หรือ E-mail hr1@grandasiafoods.com / k.jaratsri@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น jaratsri (k-dot-jaratsri-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-22 08:36:28


ความคิดเห็นที่ 29 (3371694)

 

บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ
บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
บริการด้านสุขภาพ (Health)
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม)
ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง
- บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง
- บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน
- บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ)

หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน
4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
ภารกิจงานด้านความปลอดภัย
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
- รับตรวจสอบอาคาร
- รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ
- รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ

ติดต่อ คุณนิรุตติ์ จันทร์ลุน โทร 092-2564176

E-mail: earthangel986@gmail.com
Website:http://www.earthangel-providers.com
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายการตลาด (marketing-eaep-at-earthangel-providers-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-20 12:12:57


ความคิดเห็นที่ 28 (3371677)

 บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด

บริษัทจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยาว์ สำหรับพี่น้อง จป. จส. ทุกท่าน เรายินดีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน อาทิ เช่น

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
  - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
  - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
  - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
  - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
  - ความทึบแสง Opacity
  - Organic Vapor
  - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
  - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
  - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
  - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 

  - เสียงดังสูงสุด(Lmax)
  - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
  - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
  - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
บริการด้านสุขภาพ (Health)
  - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม)
ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง

  - บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง
  - บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน 
  - บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ)

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด : บริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
33 รามอินทรา 44 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ 089-944-9551 คุณกร ผจก.การตลาด
C N vi ยินดีให้บริการ

ผู้แสดงความคิดเห็น กร cnvi (cnvimkt-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-19 11:26:37


ความคิดเห็นที่ 27 (3370927)
บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม 1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA. 2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี 3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10 4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring) - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7 - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10 - ความทึบแสง Opacity - Organic Vapor - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust) - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) - เสียงดังสูงสุด(Lmax) - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10) - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report) บริการด้านสุขภาพ (Health) - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม) ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง - บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง - บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน - บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ) หมายเหตุ 1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom 2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า 3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน 4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน ** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ ** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ ** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ ** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน ภารกิจงานด้านความปลอดภัย - รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี - รับตรวจสอบอาคาร - รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ - รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ ติดต่อ คุณนิรุตติ์ จันทร์ลุน โทร 092-2564176 E-mail: earthangel986@gmail.com , niroot-eaep@earthangel-providers.com ,earthangel986@earthangel-providers.com Website:http://www.earthangel-providers.com
ผู้แสดงความคิดเห็น Online Marketing Service (marketing-eaep-at-earthangel-providers-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-15 20:43:50


ความคิดเห็นที่ 26 (3370857)
บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม 1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA. 2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี 3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10 4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring) - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7 - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10 - ความทึบแสง Opacity - Organic Vapor - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust) - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) - เสียงดังสูงสุด(Lmax) - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10) - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report) บริการด้านสุขภาพ (Health) - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม) ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง - บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง - บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน - บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ) หมายเหตุ 1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom 2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า 3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน 4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน ** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ ** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ ** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ ** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน ภารกิจงานด้านความปลอดภัย - รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี - รับตรวจสอบอาคาร - รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ - รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ ติดต่อ คุณนิรุตติ์ จันทร์ลุน โทร 092-2564176 E-mail: earthangel986@gmail.com Website:http://www.earthangel-providers.com
ผู้แสดงความคิดเห็น ONLINE MARKETING SERVICE วันที่ตอบ 2014-07-11 18:46:43


ความคิดเห็นที่ 25 (3370805)

 

บริษัทเอ็นไวร์โปร  จำกัด

แนะนำบริษัทตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น ขอบเขตการให้บริการ

 

1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-156) โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โรงแรม คอนโด ถนน รถไฟฟ้า รฟม. ฯลฯ

 
2. บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling)
 
3. บริการตรวจสอบมลพิษทางเสียงด้วย Noise Contour
 
4. บริการเช่า/ขายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศฝุ่น เสียง ในปล่องโรงงาน และในสถานประกอบการ ฯลฯ
 
5. บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 
6. ออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่นตู้ตรวจวัด คุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียม ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณบุ๋ม Tel. 085-505-4488 Emai:bbum_bim@hotmail.com

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ิbum (bbum_bim-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-09 14:06:58


ความคิดเห็นที่ 24 (3370804)

 

บริษัทเอ็นไวร์โปร  จำกัด

แนะนำบริษัทตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น ขอบเขตการให้บริการ
 
1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-156) โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โรงแรม คอนโด ถนน รถไฟฟ้า รฟม. ฯลฯ
 
2. บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling)
 
3. บริการตรวจสอบมลพิษทางเสียงด้วย Noise Contour
 
4. บริการเช่า/ขายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศฝุ่น เสียง ในปล่องโรงงาน และในสถานประกอบการ ฯลฯ
 
5. บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 
6. ออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่นตู้ตรวจวัด คุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียม ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณบุ๋ม Tel. 085-505-4488 Emai:bbum_bim@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ิbum (bbum_bim-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-09 14:05:54


ความคิดเห็นที่ 23 (3370798)

 บริษัทเอิร์ธ  เเองเจิ้ล  เอนไวโรเมนทอล  โปรไวเดอร์  จำกัด 

ตรวจสภาพวะเเวดล้อมในการทำงาน    อัพเดทล่าสุดปี  2557

http://www.earthangel-providers.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น maketingonline@eaep (earthangel986-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-09 11:18:01


ความคิดเห็นที่ 22 (3370654)
ติดต่อไปหลายที่แล้ว นัดแล้วไม่มาตามนัด ใครต้องการรับงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เน้น น้ำใต้ดินและดิน ติดต่อมาที่ คุณ คนึงนุช kanungnoot.c@bstmt.co.th
ผู้แสดงความคิดเห็น คนึงนุช (kanungnoot-dot-c-at-bstmt-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-07-02 13:54:01


ความคิดเห็นที่ 21 (3350255)

บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

รับปรึกษาและบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถาน ประกอบการโดยบริษัทได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เลขที่ ว-089

การให้บริการ

- บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอาศ เช่น ตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอระเหยต้วทำละลาย ,โลหะหนัก , ฝุ่น

- บริการตรวจวัดคุณภาพในพื้นที่การทำงาน เช่น แสง , เสียง , ความร้อน, และสารเคมี

- บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP , PM10, NO2, SO2

- บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

สนใจติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณ จิรายุเดช  หล้าพวง 088-164-9239

คุณกาญจนา   จันสา     089-969-3484

 Tel.02-867-1128 ต่อ 102,104     

Fax.02-894-5908

E - mail : emex_envi@yahoo.com, enviemex@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น Emex (emex_envi-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-06 16:12:12


ความคิดเห็นที่ 20 (3350030)

 บริษัท เซฟตี้ แปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

-        รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

-        รับตรวจสอบอาคาร

-        รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-        รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ

-        รับตรวจสอบระบบ  หม้อไอน้ำ

สนใจติดต่อสอบถาม

คุณ มาริสา Tel.086-345-6162

EMail: marisa.spt@gmail.com

คุณ เนตรนภา   Tel.086-345-6162

EMail: natnapa.spt@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น เนตรนภา (natnapa-dot-spt-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-03 12:04:24


ความคิดเห็นที่ 19 (3350022)

 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด ให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ สะดวกเเละรวดเร็ว เป็นห้องปฏิบัติการทางเคมี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี 6 สาขาอยู่ทั่วประเทศ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย โดยได้รับการรับรองจาก หน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองจากกรมโรงงาน เลขที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน ว -222 มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะให้คำปรึกษาที่เหมาะสม โดยมีงานบริการดังต่อไปนี้ 

1. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ อาคารสำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ฯลฯ 
2. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศภายในอาคาร ( IAQ ) พร้อมปรับปรุง เเละ ดูเเลงานระบบ Indoor Air Quality. 
3. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease ฯลฯ 

- สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
- ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
- ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ เเละเครื่องมือตรวจวัด
- เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ 
- แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด 
เลขที่ 50 ถนน พหลโยธิน เเขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โครงการ ตรวจวัดสิ่งเเวดล้อม เเละ IAQ
โทรศัพท์ : 02 940 6881-3 ต่อ 116
แฟกซ์ : 0-2940-6881-3 Ext. 200
Email : naris@centrallabthai.com
www.centrallabthai.com

โดยคุณ: นริศร email: naris@centrallabthai.com 

ผู้แสดงความคิดเห็น Central Lab Thai (naris-at-centrallabthai-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-03 10:50:06


ความคิดเห็นที่ 18 (3342302)

 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด ให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

           

            เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ สะดวกเเละรวดเร็ว  เป็นห้องปฏิบัติการทางเคมี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี 6 สาขาอยู่ทั่วประเทศ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย โดยได้รับการรับรองจาก หน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองจากกรมโรงงาน เลขที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน    ว -222   มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะให้คำปรึกษาที่เหมาะสม   โดยมีงานบริการดังต่อไปนี้

                                                                          

   1. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ อาคารสำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ฯลฯ       
   2. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศภายในอาคาร ( IAQ ) พร้อมปรับปรุง เเละ ดูเเลงานระบบ  Indoor Air Quality.       
   3. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease ฯลฯ
   

   - สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน

- ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์

- ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ เเละเครื่องมือตรวจวัด
- เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ     
- แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด       
                                    

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด
เลขที่ 50 ถนน พหลโยธิน เเขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โครงการ ตรวจวัดสิ่งเเวดล้อม เเละ IAQ

โทรศัพท์ : 02 940 6881-3  ต่อ 116
แฟกซ์ : 0-2940-6881-3 Ext. 200
Email :
naris@centrallabthai.com

      www.centrallabthai.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นริศร Tel: 02 940 6881-3 ต่อ 116 (naris-at-centrallabthai-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-14 17:50:25


ความคิดเห็นที่ 17 (3340853)

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด

บริษัทจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยาว์ สำหรับพี่น้อง จป. จส. ทุกท่าน เรายินดีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน อาทิ เช่น

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
  - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
  - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
  - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
  - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
  - ความทึบแสง Opacity
  - Organic Vapor
  - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
  - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
  - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
  - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 

  - เสียงดังสูงสุด(Lmax)
  - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
  - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
  - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
บริการด้านสุขภาพ (Health)
  - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม)
ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง

  - บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง
  - บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน 
  - บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ)

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด : บริษัทจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
33 รามอินทรา 44 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ 080-044-4114 คุณบุ๋ม ผจก.การตลาด
C N vi ยินดีให้บริการค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภูวกร ศรีเนียน (cnvimkt-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-28 17:38:06


ความคิดเห็นที่ 16 (3338592)

 บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

          ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด้วยปฏิภาณมุ่งมั่นในการพิทักษ์และปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสนอการบริการด้านวิชาการให้แก่ภาคราชการและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง ที่พร้อมจะให้บริการด้านวิศวกรรม การให้คำปรึกษาด้านวิชาการทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อันจะช่วยให้ธุรกิจและบริษัทของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ดีต่อไป

งานที่ให้บริการ :
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Environmental Monitoring Service
 ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทำงาน 
 สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
 ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
 อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เตาเผาศพ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศและระดับเสียงโดยทั่วไป
 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
 ระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากกระประกอบกิจการโรงงาน
 คุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงงาน น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
 คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำทะเล คุณภาพน้ำดื่ม
 คุณภาพดิน กากตะกอน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว   

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
Laboratory Analysis Service 
 ตรวจวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds : VOCs)
 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Heavy Metals)
 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพดิน คุณภาพกากตะกอน

สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ ชลธิศ สาสูงเนิน
***Environment Research & Technology Co.,Ltd.***
 25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,
 Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
 Mobile : 08-8227-7100  Tel. : 0-2954-7745-6 # 301
 Fax. : 0-2954-7747  e-mail : cholatis@enviresearch.co.th
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ชลธิศ ส่สูงเนิน (cholatis-at-enviresearch-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-08-21 09:40:27


ความคิดเห็นที่ 15 (3337161)

 บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

1/29 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 
Vcare Environment Servicse Co.,Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,Nongbon, Pravech, Bangkok, 10250                                                                              
Tel . 0-2330-9300-1 Ext. 11,12,18  Fax. 0-2330-9302
E-mail ; marketing@vcareenvironment.com
www.vcareenvironment.com
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Vcare Environment Servicse Co.,Ltd. (marketing-at-vcareenvironment-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-16 11:39:17


ความคิดเห็นที่ 14 (3334531)

 บริษัท ซัคเซส คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 

ที่ตั้ง 200/1136 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ 084-731-9993 , 089-816-5311

ให้บริการ เช่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพเสียง ACO 6226 พร้อมอุปกรณ์ 1.ขาตั้ง 2.แบตเตอรี่ 3.สายไมระยะ 2 เมตร

การเช่าเครื่อง

เช่า 1 เครื่อง 1 วัน ลูกค้ามารับส่งเอง ราคาเช่า วันละ 500 บาท

เช่า 1 เครื่อง 3 วัน ทางบริษัทเป็นผู้ไปส่งและรับ ราคาเช่า วันละ 500 บาท

เช่า 4 เครื่อง 3 วัน ทางบริษัทเป็นผู้ไปส่งและรับ ราคาเช่า วันละ 500 บาท พร้อมส่วนลด 10%

 

เช่า 6 เครื่อง 3 วัน ทางบริษัทเป็นผู้ไปส่งและรับ ราคาเช่า วันละ 500 บาท พร้อมส่วนลด 15%

หมายเหตุ ลูกจะโหลดข้อมูลเองหรือให้ทางบริษัทฯเป็นผู้โหลดและจัดส่งให้ก็ได้

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทรพงศ์ (kok_pn-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-03 12:13:11


ความคิดเห็นที่ 13 (3329594)

 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
บริษัทแปซิฟิก แลบอราตอรี่ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น 
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ(Stack Monitoring) ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
 
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน (Workplace Monitoring)พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
 
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป(Ambient Monitoring) เช่น TSP PM10 VOC
 
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ(Wastewater Monitoring) ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease
 
5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน วิเคราะห์สารพิษตกค้าง
 
6. บริการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในสภาพแวดล้อมทั่วไป บริเวณเหมืองแร่ และจากการระเบิด

บริษัทแปซิฟิก แลบอราตอรี่ จำกัด จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ
 

หมายเหตุ
 
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย-English) พร้อม CD Rom
 
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 แก่ลูกค้า
 
3. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
 
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
 
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
 
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
 
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
 
ติดต่อ คุณอานัส 089-1993266 ,02-9258498 Fax. 02-9088786 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 
ผู้แสดงความคิดเห็น แปซิฟิค แลบ (pacificlab07-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-17 13:20:02


ความคิดเห็นที่ 12 (3323197)

 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด

บริษัทแปซิฟิก แลบอราตอรี่ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น 
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ(Stack Monitoring) ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
 
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน (Workplace Monitoring)พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
 
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป(Ambient Monitoring) เช่น TSP PM10 VOC
 
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ(Wastewater Monitoring) ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease
 
5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน วิเคราะห์สารพิษตกค้าง
 
6. บริการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในสภาพแวดล้อมทั่วไป บริเวณเหมืองแร่ และจากการระเบิด

บริษัทแปซิฟิก แลบอราตอรี่ จำกัด จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ
 

หมายเหตุ
 
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย-English) พร้อม CD Rom
 
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 แก่ลูกค้า
 
3. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
 
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
 
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
 
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
 
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
 
ติดต่อ คุณอริสาโทร 08-7353-7220  ,02-9258498 Fax. 02-9088786 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 

ผู้แสดงความคิดเห็น แปซิฟิค แลบอราตอรี่ (pacificlab07-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-04 15:40:36


ความคิดเห็นที่ 11 (3322340)

 บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด

Envirpro Co., Ltd.

Company Name           : Envirpro Co., Ltd.

Date of Incorporation : August 2003

Business Address         : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao,        Ladprao,    Bangkok  10230, Thailand

Tel (Office)                   : (662) 5300284-5

Fax                                : (662) 5300331 Ext. 18

Email Address              : envirpro@yahoo.com

Company Website       : www.envirprothailand.com

Company Profile

Envirpro Co., Ltd. is a Thai Consulting company on environmental business which registered to Department of Industrial Works, Ministry of Industry of Thailand. Envirpro is providing professional and competitive ambient air quality monitoring, noise quality monitoring, stack emissions monitoring, vibration monitoring, indoor air quality monitoring, workplace environmental quality monitoring, workplace environmental quality monitoring service including noise contour and air modeling associated with industrial operation. In addition to Envirpro is providing high quality and full consultancy service to both Thai government agencies and industries. Envirpro"s experienced consultants offer nationwide coverage in Thailand and have a proven track record of ambient air quality monitoring in Lao People"s Democratic Republic.

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น seob (envirpro-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-09-24 01:10:44


ความคิดเห็นที่ 10 (3317373)

 บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด (TLC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยแก่หน่วยงานราชการและเอกชน ด้วยมาตรฐานบริการอย่างมืออาชีพที่ดี และได้จดทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ว-213  ทั้งนี้  บริษัทได้มุ่งเน้นให้บริการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการตรวจวัดสภาพแวดล้อม

            -  การตรวจวัดความเข้มแสงบริเวณพื้นที่ทำงานและพื้นที่ทั่วไป

            -  การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทำงานและพื้นที่ทั่วไป

            -  การตรวจวัดความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงาน

            -  การตรวจวัดสารเคมี/ฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ทำงาน

            -  การตรวจวัดสารเคมี/ฝุ่นละอองในบรรยากาศ

          -  การตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

            -  การตรวจวัดความสั่นสะเทือน

            -  การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง             

            -  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารและสถานประกอบการ

            -  การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในดิน และกากตะกอน

            -  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเล

            -  การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำดื่ม

            -  การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำบาดาล

T. 02-9273581 , 081-3512707  ,081-3512708

F. 02-9273582

Email. tops_lab@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น บริษัท ท็อปส์-เเลบ คอนซัลเเตนท์ จำกัด (tops_lab-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-23 11:30:16


ความคิดเห็นที่ 9 (3257819)

บริษัทเอ็นไวร์ดปร บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม Ambient , Stack , work place , water

พร้อมทำ กนอ สอ3 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อวิ 081 358 1495

email: wi_envirpro@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น noo ni (wi_envirpro-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-26 16:41:14


ความคิดเห็นที่ 8 (3209855)

Envirpro Co., Ltd.

 

Company Name         : Envirpro Co., Ltd.

Date of Incorporation  : August 2003

Business Address       : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao Road, Ladprao,    Bangkok  10230, Thailand

Tel (Office)                 : (662) 5300284-5

Fax                         : (662) 5300331 Ext. 18

Email Address            : envirpro@yahoo.com

Company Website      : www.envirprothailand.com

 

Company Profile

 

Envirpro Co., Ltd. is a Thai Consulting company on environmental business which registered to Department of Industrial Works, Ministry of Industry of Thailand. Envirpro is providing professional and competitive ambient air quality monitoring, noise quality monitoring, stack emissions monitoring, vibration monitoring, indoor air quality monitoring, workplace environmental quality monitoring, workplace environmental quality monitoring service including noise contour and air modeling associated with industrial operation. In addition to Envirpro is providing high quality and full consultancy service to both Thai government agencies and industries. Envirpro"s experienced consultants offer nationwide coverage in Thailand and have a proven track record of ambient air quality monitoring in Lao People"s Democratic Republic.

 

ผู้แสดงความคิดเห็น A (envirpro-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-17 12:20:25


ความคิดเห็นที่ 7 (3209854)

บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด

 

เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น

 

ขอบเขตการให้บริการ

  1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-156) โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โรงแรม คอนโด ถนน รางรถไฟฟ้า ฯลฯ

  2. บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling)

  3. บริการตรวจสอบมลพิษทางเสียงด้วย Noise Contour

  4. บริการเช่า/ขายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศฝุ่น เสียง ในปล่องโรงงาน และในสถานประกอบการ ฯลฯ

  5. บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ

  6. ออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่นตู้ตรวจวัด   คุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียม ฯลฯ

 

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด

168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Tel 02 5300284-5, 025300331 Fax Ext.18

Website

www.envirprothailand.com

E-mail address

envirpro@yahoo.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น A (envirpro-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-17 12:19:34


ความคิดเห็นที่ 6 (3197404)
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย ทีมงานที่มีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมบริการที่มีความชำนาญ การให้บริการของ OKLA - การรับรองและประกันคุณภาพของระบบตรวจวัดสารมลพิษแบบต่อเนื่องหลังจากติดตั้งระบบเสร็จ (CEMs Certification) - การตรวจสอบความถูกต้องของระบบตรวจวัดสารมลพิษแบบต่อเนื่องประจำปี (CEMs Audit) -การตรวจวัดสารมลพิษจากปล่องระบายอากาศ (Emission Source Testing) -การตรวจสอบความถูกต้องของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AAQMS Audit) -การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring) -การตรวจสอบความถูกต้องของสถานีตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Station Audit) -การตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน -การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ปรึกษา/จัดทำรายงานสำหรับผู้ควบคุมระบบ -การจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี (Monitoring Report) สำหรับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตาม EIA และรายงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อจัดส่งกระทรวงแรงงาน ติดต่อ tel 02-868-1246 e-mail sales@okla-testing.com
ผู้แสดงความคิดเห็น okla-testing (sales-at-okla-testing-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-18 10:54:00


ความคิดเห็นที่ 5 (3162135)

บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ การบริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-102 และ เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุมนิติบุคคล เลขที่ บ.123-50-085

 

ขอบเขตการให้บริการ (SCOPE OF SERVICE)

Emission Stationary Soures Measuring Services

-         การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดสารพิษที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีตรวจวัดตามมาตรฐานกรมโรงงาน และ US.EPA เช่น ปล่องระบายจากหม้อไอน้ำ (Boiler), หอกลั่น, เตาเผา, เตาหลอม และปล่องระบายอากาศเสียจากกระบวนการผลิตซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป

Workplace Measuring Services

                คือ การตรวจวัดสภาวะแวดล้อม ณ บริเวณสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งแต่ละกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ประเทศไทย และมาตรฐานของต่างชาติ นอกจากนั้นยังมีบริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัย ได้แก่

-         การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน  คือการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงานของพนักงานเพื่อให้ทราบถึงปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี  ปริมาณฝุ่นละออง ฯ

-         การตรวจวัดคุณภาพเสียง  อาทิ เช่น Leq  5  min , Leq 8 hrs, Noise Dose

-         การตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง    การตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง เพื่อให้เหมาะสมกับการสภาวการณ์การทำงานของพนักงาน

-         การตรวจวัดปริมาณความร้อน    การตรวจวัดปริมาณความร้อน เพื่อให้เหมาะสมกับการสภาวการณ์การทำงานของพนักงาน

Ambient Measuring Services

-     Leq 24 hrs และ เสียงรบกวน

                -      ปริมาณฝุ่นผง  TSP, PM10 ที่เกิดจากการผลิต

-         ประเภทที่มีการเผา, หรือเตาหลอมต่างๆ จะทำการตรวจสอบมลสารพิษจำพวก SO2 , NO2, CO และ TSP

-         ประเภทโรงงานที่มีการใช้สารเคมี ตรวจวัดปริมาณสารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจจะฟุ้งกระจายออกสู่บริเวณข้างเคียง

Water & Wastewater Management Services

-งานด้านการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียและน้ำทิ้งที่ระบายออกจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแหล่งกำเนิดน้ำทิ้งประเภทนี้ อาทิเช่น น้ำทิ้งที่มาจากบริเวณที่ทำการล้างหัวแร้ง และน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต เป็นต้น       ซึ่งทำการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนในน้ำทิ้ง

 

ADVANCED THAI TESTING CO.,LTD.

60 Soi Suphaphong 1 Yek 12 , Nongbon, Pravech, Bangkok ,10250.

TEL                  :   (02) 172-7061-2

FAX                  :   (02) 320-4043

WEBSITE         :   http://www.attco.co.th

E-MAIL             :   info@attco.co.th, Marketing@attco.co.th

ผู้แสดงความคิดเห็น Advanced Thai Testing (info-at-attco-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-07-30 11:40:29


ความคิดเห็นที่ 4 (3146225)

Environment Research & Technology Co.,Ltd   (ทะเบียนเลขที่ ว-099)

25/114  ม.6  ซอยชินเขต 1  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210

Tel : 0-2954-7745-6 Ext. 410  Fax : 0-2954-7747  Mobile : 08-8227-7100 (นายอภิศักดิ์ ธิติมุทา)

                ให้บริการการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามงานโครงการต่างๆที่จะต้องทำ EIA  งานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย และให้บริการการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อากาศ ดิน ตามมาตรฐานประเทศไทยและต่างประเทศ

นายอภิศักดิ์ ธิติมุทา(ไปร์ท)

aphisak444@hotmail.com 

                                                                                                                                              

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอภิศักดิ์ ธิติมุทา (apisak-at-enviresearch-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-06-22 14:28:40


ความคิดเห็นที่ 3 (3115977)

ตรวจสิ่งแวดล้อมกับบริษัทไหนดี..เมื่อทุกที่ต่างก็มีเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์เอกชนเหมือนกัน

หากยังตัดสินใจไม่ได้....ที่นี่มีคำตอบค่ะ

WWW.envirprothailand.com

02-5300284-5

เยาว์ธิดา

potential_qui888@yahoo.com

ผู้แสดงความคิดเห็น potential (potential_qui888-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-23 16:14:41


ความคิดเห็นที่ 2 (3046517)

บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด

105/243 ม.16 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

 

ให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อาทิ น้ำบริโภค น้ำบาดาล น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว.171 ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพจากทีมงานที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ
บริษัทของเรามีความยินดีและพร้อมที่จะให้บริการแก่ทุกท่าน


รายละเอียดที่ให้บริการตรวจวัดมีดังนี้

ให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์ ค่า pH, BOD, COD, SS, TDS, TKN , FAT,OIL & GREASE, HEAVY METALS ฯลฯ

***ฟรีค่าดำเนินการ เราพร้อมที่จะให้บริการ***

โทรศัพท์ 0-2735-7520-2
โทรสาร   0-2735-7238

 E-mail : spjscience@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น SPJ (spjscience-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-27 16:02:05


ความคิดเห็นที่ 1 (3039611)

บริษัทให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
Vcare Environment Services Co., Ltd.
พวกเราเป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพควบคู่กับการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมหลังให้บริการให้กับ หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองจากกรมโรงงาน เลขที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน ว -157
และทะเบียน                    ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทนิติบุคคล  เลขทะเบียน บ020-51-115
การตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ
*ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
*ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
*ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
*ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
*ตรวจวัดความทึบแสง Opacity
*ตรวจวัด Organic Vapor
*ตรวจวัด โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
*ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
*ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax)
*ตรวจความร้อน WBGT
*ตรวจวัดแสงสว่าง
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
*ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

 

 


บริการออกแบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
*ระบบบำบัดทางชีวภาพ เช่น AS, UASB, SBR เป็นต้น
*ระบบบำบัดทางเคมี เช่น Flocculation - Coagulation, Precipitations

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
52/21 ม.5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2747-3298-9
แฟกซ์ : 0-2747-1899
Email : Admin@vcareenvi.com
http://www.vcareenvi.com/

ผู้แสดงความคิดเห็น การตลาด (Admin-at-vcareenvi-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-07 16:51:38[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.