ReadyPlanet.com


แนะนำบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริการดีราคาเป็นกันเอง


บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ในโรงงาน


บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (ทะเบียน เลขที่ ว-142) ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
1.
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2.
บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3.
บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4.
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ

หมายเหตุ
1.
จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom
2.
สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน

4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
**
ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
**
เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
**
ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
**
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
**
สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน

ติดต่อ คุณศุภชัย           บุญถนอม โทร 089-5087460
Fax. 02-
8651545
E-mail : accufas_env@yahoo.co.thผู้ตั้งกระทู้ accufas lab center (accufas_env-at-yahoo-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2009-02-05 08:40:26


[1]

ความเห็นที่ 39 (3375721)

บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ
บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
บริการด้านสุขภาพ (Health)
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม)
ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง
- บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง
- บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน
- บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ)

หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน
4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
ภารกิจงานด้านความปลอดภัย
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
- รับตรวจสอบอาคาร
- รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ
- รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ

ติดต่อ คุณนิรุตติ์ จันทร์ลุน โทร 092-2564176

E-mail:
earthangel986@gmail.com
Website:
http://www.earthangel-providers.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ออนไลน์ มาเกตติ้ง (earthangel986-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-07 10:44:30


ความเห็นที่ 38 (3374558)

 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่มี เครือข่ายทั่วประเทศ บริการตรวจวัด คุณภาพอากาศ IAQ เชื้อจุลลินทรีย์ในอากาศ สภาพอากาศในการทำงาน แสงสว่าง ความร้อน เสียงสั่นสะเทือน เชื้อจุลลินทรีย์ในอากาศ เป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีคุณภาพเหมือนกันทั้ง 6 สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่สำนักงานสาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาฉะเชิงเทรา, สาขากรุงเทพ, สาขาสมุทรสาคร และสาขาสงขลา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาใหญ่ (66) 0-2940-6881-3, (66) 0-2940-5993 ต่อ 116, 173 โครงการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

ผู้แสดงความคิดเห็น ภูวนารถ central lab (poohlambretta-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-12-24 15:24:20


ความเห็นที่ 37 (3374385)

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
Envirpro Co., Ltd.
Company Name           : Envirpro Co., Ltd.
Date of Incorporation : August 2003
Business Address         : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao,        Ladprao,    Bangkok 10230, Thailand
Tel (Office)                   : (662) 5300284-5
Fax                                : (662) 5300331 Ext. 18
Email Address              : envirpro@yahoo.com
Company Website       : www.envirprothailand.com
Company Profile
Envirpro Co., Ltd. is a Thai Consulting company on environmental business which registered to Department of Industrial Works, Ministry of Industry of Thailand. Envirpro is providing professional and competitive ambient air quality monitoring, noise quality monitoring, stack emissions monitoring, vibration monitoring, indoor air quality monitoring, workplace environmental quality monitoring, workplace environmental quality monitoring service including noise contour and air modeling associated with industrial operation. In addition to Envirpro is providing high quality and full consultancy service to both Thai government agencies and industries. Envirpro's experienced consultants offer nationwide coverage in Thailand and have a proven track record of ambient air quality monitoring in Lao People's Democratic Republic.
ผู้แสดงความคิดเห็น A (envirpro-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2014-12-13 21:01:19


ความเห็นที่ 36 (3374384)

 

บริษัทเอ็นไวร์โปร จำกัด
เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น
ขอบเขตการให้บริการ
 1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ว-156) โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและโครงการก่อสร้างต่างๆเช่น โรงแรม คอนโด ถนน รถไฟฟ้า รฟม. ฯลฯ
 2. บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling)
 3. บริการตรวจสอบมลพิษทางเสียงด้วย Noise Contour
 4. บริการเช่า/ขายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศฝุ่น เสียง ในปล่องโรงงาน และในสถานประกอบการฯลฯ
 5. บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 6. ออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเช่นตู้ตรวจวัด   คุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียม ฯลฯ
 
สถานที่ตั้งบริษัท
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
Tel 02 5300284-5, 025300331 Fax Ext.18
Website
E-mail address
envirpro@yahoo.com
 
ผู้แสดงความคิดเห็น A (envirpro-at-yahoo-dot-com )วันที่ตอบ 2014-12-13 20:59:08


ความเห็นที่ 35 (3374039)
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 จดทะเบียนธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยขึ้นทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0135550001178 และทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-233 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม * การตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ *ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5 *ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6 *ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7 *ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10 *ตรวจวัดความทึบแสง Opacity *ตรวจวัด โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน *ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust) *ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust) *ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) *ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax) *ตรวจความร้อน WBGT *ตรวจวัดแสงสว่าง บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ *ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) *ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10) *ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) * แรงสั่นสะเทือน บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ *ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม *ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย *ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ติดต่อเรา บริษัท : ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้บริหารสูงสุด : นางสาวพนิดา ตัณฑ์ประศาสน์ ที่อยู่ :124/37 ถนนรังสิต-ปทุมธานี หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 0-29756653, 0-29796701,083-5459195 โทรสาร : 0-29756653 E-mail : mine-engineering@hotmail.co.th
ผู้แสดงความคิดเห็น ทองมี ศรีวิมล (ทine-engineering-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-11-26 12:53:40


ความเห็นที่ 34 (3372803)
แจ้งลบความคิดเห็น
บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม 1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA. 2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี 3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10 4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring) - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7 - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10 - ความทึบแสง Opacity - Organic Vapor - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust) - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) - เสียงดังสูงสุด(Lmax) - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10) - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report) บริการด้านสุขภาพ (Health) - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม) ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง - บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง - บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน - บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ) หมายเหตุ 1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom 2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า 3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน 4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน ** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ ** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ ** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ ** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน ภารกิจงานด้านความปลอดภัย - รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี - รับตรวจสอบอาคาร - รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ - รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ ติดต่อ คุณนิรุตติ์ จันทร์ลุน โทร 092-2564176 E-mail: earthangel986@gmail.com ,earthangel986@earthangel-providers.com Website:http://www.earthangel-providers.com
ผู้แสดงความคิดเห็น รุจ (earthangel986-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-10-03 14:42:38


ความเห็นที่ 33 (3372567)

 

บริษัทแปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ(Stack Monitoring) ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน (Workplace Monitoring)พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป(Ambient Monitoring) เช่น TSP PM10 VOC
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ(Wastewater Monitoring) ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease
5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน วิเคราะห์สารพิษตกค้าง
6. บริการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในสภาพแวดล้อมทั่วไป บริเวณเหมืองแร่ และจากการระเบิด

บริษัทแปซิฟิก แลบอราตอรี่ จำกัด
จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ

หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย-English) พร้อม CD Rom
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 แก่ลูกค้า
3. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน

ติดต่อ คุณอานัส 
โทร 089-1993266
Fax. 02-9258498
E-mail : pacificlab07@gmail.com
Web : www.pacificlaboratory.com

โดยคุณ: แปซิฟิค แลบ email: pacificlab07@gmail.com [ 23 September 2014 16:37:39 ]

ผู้แสดงความคิดเห็น แปซิฟิค แลบ วันที่ตอบ 2014-09-23 16:42:51


ความเห็นที่ 32 (3372102)

 บริษัทให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม 

Vcare Environment Services Co., Ltd.
พวกเราเป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพควบคู่กับการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมหลังให้บริการให้กับ หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองจากกรมโรงงาน เลขที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน ว -157
และทะเบียน                    ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทนิติบุคคล  เลขทะเบียน บ020-51-115
การตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ 
*ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
*ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
*ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
*ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
*ตรวจวัดความทึบแสง Opacity
*ตรวจวัด Organic Vapor
*ตรวจวัด โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
*ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
*ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax) 
*ตรวจความร้อน WBGT 
*ตรวจวัดแสงสว่าง
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
*ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

 

 


บริการออกแบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
*ระบบบำบัดทางชีวภาพ เช่น AS, UASB, SBR เป็นต้น
*ระบบบำบัดทางเคมี เช่น Flocculation - Coagulation, Precipitations

1/29 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 
Vcare Environment Servicse Co.,Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,Nongbon, Pravech, Bangkok, 10250                                                                              
Tel . 0-2330-9300-1 Ext. 12,13,16,17,18  Fax. 0-2330-9302
E-mail ; marketing@vcareenvironment.com

 

www.vcareenvironment.com
ผู้แสดงความคิดเห็น reportenvi03@vcareenvironment.com (marketing-at-vcareenvironment-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-04 00:11:39


ความเห็นที่ 31 (3371907)

 บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด    ติดต่อ  02-992-5907  หรือ   086-043-9019
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://environmental-system.com/
 
 
 
บริการให้คำปรึกษาออกแบบ และแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างใหม่หรือระบบเก่าที่มีปัญหา 
ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และฟาร์มน้ำต่างๆ รวมทั้งงานเดินระบบไฟฟ้า 
การเดินสายวางราง ออกแบบติดตั้งตู้ควบคุมในโรงงาน
บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า
บริการออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ออกแบบ และปรับปรุงระบบผลิตน้ำ RO SOFT DI
จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบน้ำและน้ำเสีย
บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ ปล่องระบายอากาศ
บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
บริการผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 
บริการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำทุกขนาดทั่วประเทศ
บริการงานเดินระบบ ควบคุมดูแล และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
บริการงานควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
บริการทดสอบและเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
บริการในการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย
ได้ระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐานสากลในราคาถูก ที่เข้าถึงได้
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีนิติบุคคลเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
 
1.มีบุคลากรทางสิ่งแวดล้อมตามที่กฏหมายกำหนด
2.ลดความรับผิดชอบและความเสี่ยงของฝ่ายบริหารของโรงงาน
3.มีผู้ให้คำปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
4.ช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.มีการเก็บข้อมูลซึ่งใช้ในการบริหารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและเป็นหลักฐานในการบำบัด
ผู้แสดงความคิดเห็น เกรียงไกร (lllkrianglll-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-27 14:08:08


ความเห็นที่ 30 (3371734)
สวัสดีค่ะ บริษัทแกรนด์เอเชียอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 9/9 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 032-200717 ต้องการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสง สี เสียง รบกวนผู้สนใจ เสนอราคาด่วน ติอต่อจรัสศรี อรรถแสงศรี 087-3467020 หรือ E-mail hr1@grandasiafoods.com / k.jaratsri@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น jaratsri (k-dot-jaratsri-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-22 08:36:28


ความเห็นที่ 29 (3371694)

 

บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ
บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
- เสียงดังสูงสุด(Lmax)
- เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
บริการด้านสุขภาพ (Health)
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม)
ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง
- บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง
- บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน
- บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ)

หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน
4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
ภารกิจงานด้านความปลอดภัย
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
- รับตรวจสอบอาคาร
- รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ
- รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ

ติดต่อ คุณนิรุตติ์ จันทร์ลุน โทร 092-2564176

E-mail: earthangel986@gmail.com
Website:http://www.earthangel-providers.com
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายการตลาด (marketing-eaep-at-earthangel-providers-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-20 12:12:57


ความเห็นที่ 28 (3371677)

 บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด

บริษัทจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยาว์ สำหรับพี่น้อง จป. จส. ทุกท่าน เรายินดีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน อาทิ เช่น

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
  - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
  - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
  - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
  - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
  - ความทึบแสง Opacity
  - Organic Vapor
  - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
  - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
  - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
  - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 

  - เสียงดังสูงสุด(Lmax)
  - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
  - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
  - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
บริการด้านสุขภาพ (Health)
  - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม)
ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง

  - บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง
  - บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน 
  - บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ)

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด : บริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
33 รามอินทรา 44 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ 089-944-9551 คุณกร ผจก.การตลาด
C N vi ยินดีให้บริการ

ผู้แสดงความคิดเห็น กร cnvi (cnvimkt-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-19 11:26:37


ความเห็นที่ 27 (3370927)
บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม 1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA. 2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี 3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10 4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring) - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7 - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10 - ความทึบแสง Opacity - Organic Vapor - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust) - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) - เสียงดังสูงสุด(Lmax) - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10) - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report) บริการด้านสุขภาพ (Health) - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม) ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง - บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง - บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน - บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ) หมายเหตุ 1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom 2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า 3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน 4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน ** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ ** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ ** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ ** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน ภารกิจงานด้านความปลอดภัย - รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี - รับตรวจสอบอาคาร - รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ - รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ ติดต่อ คุณนิรุตติ์ จันทร์ลุน โทร 092-2564176 E-mail: earthangel986@gmail.com , niroot-eaep@earthangel-providers.com ,earthangel986@earthangel-providers.com Website:http://www.earthangel-providers.com
ผู้แสดงความคิดเห็น Online Marketing Service (marketing-eaep-at-earthangel-providers-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-15 20:43:50


ความเห็นที่ 26 (3370857)
บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น ภารกิจด้านตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม 1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA. 2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี 3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP PM10 4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring) - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7 - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10 - ความทึบแสง Opacity - Organic Vapor - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust) - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust) - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) - เสียงดังสูงสุด(Lmax) - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP) - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10) - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report) บริการด้านสุขภาพ (Health) - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม) ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง - บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง - บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน - บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ) หมายเหตุ 1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย1 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม) พร้อม CD Rom 2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า 3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน 4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน ** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ ** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ ** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ ** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน ภารกิจงานด้านความปลอดภัย - รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี - รับตรวจสอบอาคาร - รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ - รับตรวจสอบระบบ หม้อไอน้ำ ติดต่อ คุณนิรุตติ์ จันทร์ลุน โทร 092-2564176 E-mail: earthangel986@gmail.com Website:http://www.earthangel-providers.com
ผู้แสดงความคิดเห็น ONLINE MARKETING SERVICE วันที่ตอบ 2014-07-11 18:46:43


ความเห็นที่ 25 (3370805)

 

บริษัทเอ็นไวร์โปร  จำกัด

แนะนำบริษัทตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น ขอบเขตการให้บริการ

 

1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-156) โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โรงแรม คอนโด ถนน รถไฟฟ้า รฟม. ฯลฯ

 
2. บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling)
 
3. บริการตรวจสอบมลพิษทางเสียงด้วย Noise Contour
 
4. บริการเช่า/ขายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศฝุ่น เสียง ในปล่องโรงงาน และในสถานประกอบการ ฯลฯ
 
5. บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 
6. ออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่นตู้ตรวจวัด คุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียม ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณบุ๋ม Tel. 085-505-4488 Emai:bbum_bim@hotmail.com

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ิbum (bbum_bim-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-09 14:06:58


ความเห็นที่ 24 (3370804)

 

บริษัทเอ็นไวร์โปร  จำกัด

แนะนำบริษัทตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น ขอบเขตการให้บริการ
 
1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-156) โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โรงแรม คอนโด ถนน รถไฟฟ้า รฟม. ฯลฯ
 
2. บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling)
 
3. บริการตรวจสอบมลพิษทางเสียงด้วย Noise Contour
 
4. บริการเช่า/ขายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศฝุ่น เสียง ในปล่องโรงงาน และในสถานประกอบการ ฯลฯ
 
5. บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 
6. ออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่นตู้ตรวจวัด คุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียม ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณบุ๋ม Tel. 085-505-4488 Emai:bbum_bim@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ิbum (bbum_bim-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-09 14:05:54


ความเห็นที่ 23 (3370798)

 บริษัทเอิร์ธ  เเองเจิ้ล  เอนไวโรเมนทอล  โปรไวเดอร์  จำกัด 

ตรวจสภาพวะเเวดล้อมในการทำงาน    อัพเดทล่าสุดปี  2557

http://www.earthangel-providers.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น maketingonline@eaep (earthangel986-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-09 11:18:01


ความเห็นที่ 22 (3370654)
ติดต่อไปหลายที่แล้ว นัดแล้วไม่มาตามนัด ใครต้องการรับงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เน้น น้ำใต้ดินและดิน ติดต่อมาที่ คุณ คนึงนุช kanungnoot.c@bstmt.co.th
ผู้แสดงความคิดเห็น คนึงนุช (kanungnoot-dot-c-at-bstmt-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-07-02 13:54:01


ความเห็นที่ 21 (3350255)

บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

รับปรึกษาและบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถาน ประกอบการโดยบริษัทได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เลขที่ ว-089

การให้บริการ

- บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอาศ เช่น ตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอระเหยต้วทำละลาย ,โลหะหนัก , ฝุ่น

- บริการตรวจวัดคุณภาพในพื้นที่การทำงาน เช่น แสง , เสียง , ความร้อน, และสารเคมี

- บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP , PM10, NO2, SO2

- บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

สนใจติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณ จิรายุเดช  หล้าพวง 088-164-9239

คุณกาญจนา   จันสา     089-969-3484

 Tel.02-867-1128 ต่อ 102,104     

Fax.02-894-5908

E - mail : emex_envi@yahoo.com, enviemex@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น Emex (emex_envi-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-06 16:12:12


ความเห็นที่ 20 (3350030)

 บริษัท เซฟตี้ แปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

-        รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

-        รับตรวจสอบอาคาร

-        รับตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-        รับตรวจสอบรอก เครน ประเภทต่างๆ

-        รับตรวจสอบระบบ  หม้อไอน้ำ

สนใจติดต่อสอบถาม

คุณ มาริสา Tel.086-345-6162

EMail: marisa.spt@gmail.com

คุณ เนตรนภา   Tel.086-345-6162

EMail: natnapa.spt@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น เนตรนภา (natnapa-dot-spt-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-03 12:04:24


ความเห็นที่ 19 (3350022)

 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด ให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ สะดวกเเละรวดเร็ว เป็นห้องปฏิบัติการทางเคมี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี 6 สาขาอยู่ทั่วประเทศ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย โดยได้รับการรับรองจาก หน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองจากกรมโรงงาน เลขที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน ว -222 มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะให้คำปรึกษาที่เหมาะสม โดยมีงานบริการดังต่อไปนี้ 

1. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ อาคารสำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ฯลฯ 
2. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศภายในอาคาร ( IAQ ) พร้อมปรับปรุง เเละ ดูเเลงานระบบ Indoor Air Quality. 
3. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease ฯลฯ 

- สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
- ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
- ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ เเละเครื่องมือตรวจวัด
- เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ 
- แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด 
เลขที่ 50 ถนน พหลโยธิน เเขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โครงการ ตรวจวัดสิ่งเเวดล้อม เเละ IAQ
โทรศัพท์ : 02 940 6881-3 ต่อ 116
แฟกซ์ : 0-2940-6881-3 Ext. 200
Email : naris@centrallabthai.com
www.centrallabthai.com

โดยคุณ: นริศร email: naris@centrallabthai.com 

ผู้แสดงความคิดเห็น Central Lab Thai (naris-at-centrallabthai-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-03 10:50:06


ความเห็นที่ 18 (3342302)

 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด ให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

           

            เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ สะดวกเเละรวดเร็ว  เป็นห้องปฏิบัติการทางเคมี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี 6 สาขาอยู่ทั่วประเทศ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย โดยได้รับการรับรองจาก หน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองจากกรมโรงงาน เลขที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน    ว -222   มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะให้คำปรึกษาที่เหมาะสม   โดยมีงานบริการดังต่อไปนี้

                                                                          

   1. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ อาคารสำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ฯลฯ       
   2. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศภายในอาคาร ( IAQ ) พร้อมปรับปรุง เเละ ดูเเลงานระบบ  Indoor Air Quality.       
   3. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease ฯลฯ
   

   - สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน

- ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์

- ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ เเละเครื่องมือตรวจวัด
- เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ     
- แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด       
                                    

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด
เลขที่ 50 ถนน พหลโยธิน เเขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โครงการ ตรวจวัดสิ่งเเวดล้อม เเละ IAQ

โทรศัพท์ : 02 940 6881-3  ต่อ 116
แฟกซ์ : 0-2940-6881-3 Ext. 200
Email :
naris@centrallabthai.com

      www.centrallabthai.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นริศร Tel: 02 940 6881-3 ต่อ 116 (naris-at-centrallabthai-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-14 17:50:25


ความเห็นที่ 17 (3340853)

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด

บริษัทจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยาว์ สำหรับพี่น้อง จป. จส. ทุกท่าน เรายินดีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน อาทิ เช่น

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
  - ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
  - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
  - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
  - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
  - ความทึบแสง Opacity
  - Organic Vapor
  - โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
  - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
  - ฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
  - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 

  - เสียงดังสูงสุด(Lmax)
  - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
  - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
  - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
บริการด้านสุขภาพ (Health)
  - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี (จัด Package ให้เหมาะสม)
ด้านการจัดการควบคุมมลพิษและงานก่อสร้าง

  - บริการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ พร้อมจัดสร้างและติดตั้ง
  - บริการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน 
  - บริการวางระบบ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า,แอร์,การระบายอากาศ)

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด : บริษัทจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
33 รามอินทรา 44 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ 080-044-4114 คุณบุ๋ม ผจก.การตลาด
C N vi ยินดีให้บริการค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภูวกร ศรีเนียน (cnvimkt-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-28 17:38:06


ความเห็นที่ 16 (3338592)

 บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

          ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด้วยปฏิภาณมุ่งมั่นในการพิทักษ์และปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสนอการบริการด้านวิชาการให้แก่ภาคราชการและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง ที่พร้อมจะให้บริการด้านวิศวกรรม การให้คำปรึกษาด้านวิชาการทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อันจะช่วยให้ธุรกิจและบริษัทของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ดีต่อไป

งานที่ให้บริการ :
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Environmental Monitoring Service
 ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทำงาน 
 สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
 ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
 อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เตาเผาศพ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศและระดับเสียงโดยทั่วไป
 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
 ระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากกระประกอบกิจการโรงงาน
 คุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงงาน น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
 คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำทะเล คุณภาพน้ำดื่ม
 คุณภาพดิน กากตะกอน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว   

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
Laboratory Analysis Service 
 ตรวจวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds : VOCs)
 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Heavy Metals)
 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพดิน คุณภาพกากตะกอน

สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ ชลธิศ สาสูงเนิน
***Environment Research & Technology Co.,Ltd.***
 25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,
 Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
 Mobile : 08-8227-7100  Tel. : 0-2954-7745-6 # 301
 Fax. : 0-2954-7747  e-mail : cholatis@enviresearch.co.th
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ชลธิศ ส่สูงเนิน (cholatis-at-enviresearch-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-08-21 09:40:27


ความเห็นที่ 15 (3337161)

 บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

1/29 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 
Vcare Environment Servicse Co.,Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,Nongbon, Pravech, Bangkok, 10250                                                                              
Tel . 0-2330-9300-1 Ext. 11,12,18  Fax. 0-2330-9302
E-mail ; marketing@vcareenvironment.com
www.vcareenvironment.com
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Vcare Environment Servicse Co.,Ltd. (marketing-at-vcareenvironment-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-16 11:39:17


ความเห็นที่ 14 (3334531)

 บริษัท ซัคเซส คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 

ที่ตั้ง 200/1136 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ 084-731-9993 , 089-816-5311

ให้บริการ เช่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพเสียง ACO 6226 พร้อมอุปกรณ์ 1.ขาตั้ง 2.แบตเตอรี่ 3.สายไมระยะ 2 เมตร

การเช่าเครื่อง

เช่า 1 เครื่อง 1 วัน ลูกค้ามารับส่งเอง ราคาเช่า วันละ 500 บาท

เช่า 1 เครื่อง 3 วัน ทางบริษัทเป็นผู้ไปส่งและรับ ราคาเช่า วันละ 500 บาท

เช่า 4 เครื่อง 3 วัน ทางบริษัทเป็นผู้ไปส่งและรับ ราคาเช่า วันละ 500 บาท พร้อมส่วนลด 10%

 

เช่า 6 เครื่อง 3 วัน ทางบริษัทเป็นผู้ไปส่งและรับ ราคาเช่า วันละ 500 บาท พร้อมส่วนลด 15%

หมายเหตุ ลูกจะโหลดข้อมูลเองหรือให้ทางบริษัทฯเป็นผู้โหลดและจัดส่งให้ก็ได้

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทรพงศ์ (kok_pn-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-03 12:13:11


ความเห็นที่ 13 (3329594)

 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
บริษัทแปซิฟิก แลบอราตอรี่ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น 
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ(Stack Monitoring) ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
 
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน (Workplace Monitoring)พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
 
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป(Ambient Monitoring) เช่น TSP PM10 VOC
 
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ(Wastewater Monitoring) ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease
 
5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน วิเคราะห์สารพิษตกค้าง
 
6. บริการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในสภาพแวดล้อมทั่วไป บริเวณเหมืองแร่ และจากการระเบิด

บริษัทแปซิฟิก แลบอราตอรี่ จำกัด จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ
 

หมายเหตุ
 
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย-English) พร้อม CD Rom
 
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 แก่ลูกค้า
 
3. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
 
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
 
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
 
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
 
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
 
ติดต่อ คุณอานัส 089-1993266 ,02-9258498 Fax. 02-9088786 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 
ผู้แสดงความคิดเห็น แปซิฟิค แลบ (pacificlab07-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-17 13:20:02


ความเห็นที่ 12 (3323197)

 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด

บริษัทแปซิฟิก แลบอราตอรี่ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น 
1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ(Stack Monitoring) ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.
 
2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน (Workplace Monitoring)พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
 
3. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป(Ambient Monitoring) เช่น TSP PM10 VOC
 
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ(Wastewater Monitoring) ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า เช่น BOD COD SS TDS Oil & Grease
 
5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน วิเคราะห์สารพิษตกค้าง
 
6. บริการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในสภาพแวดล้อมทั่วไป บริเวณเหมืองแร่ และจากการระเบิด

บริษัทแปซิฟิก แลบอราตอรี่ จำกัด จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ
 

หมายเหตุ
 
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม (ภาษาไทย-English) พร้อม CD Rom
 
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 แก่ลูกค้า
 
3. ข้อกำหนดในการทำรายงาน
 
** ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ
 
** เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
 
** ระบุวิธีการหรือมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
 
** แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 
** สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ และแนะนำแนวทางการแก้ไขป้องกัน
 
ติดต่อ คุณอริสาโทร 08-7353-7220  ,02-9258498 Fax. 02-9088786 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 

ผู้แสดงความคิดเห็น แปซิฟิค แลบอราตอรี่ (pacificlab07-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-04 15:40:36


ความเห็นที่ 11 (3322340)

 บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด

Envirpro Co., Ltd.

Company Name           : Envirpro Co., Ltd.

Date of Incorporation : August 2003

Business Address         : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao,        Ladprao,    Bangkok  10230, Thailand

Tel (Office)                   : (662) 5300284-5

Fax                                : (662) 5300331 Ext. 18

Email Address              : envirpro@yahoo.com

Company Website       : www.envirprothailand.com

Company Profile

Envirpro Co., Ltd. is a Thai Consulting company on environmental business which registered to Department of Industrial Works, Ministry of Industry of Thailand. Envirpro is providing professional and competitive ambient air quality monitoring, noise quality monitoring, stack emissions monitoring, vibration monitoring, indoor air quality monitoring, workplace environmental quality monitoring, workplace environmental quality monitoring service including noise contour and air modeling associated with industrial operation. In addition to Envirpro is providing high quality and full consultancy service to both Thai government agencies and industries. Envirpro's experienced consultants offer nationwide coverage in Thailand and have a proven track record of ambient air quality monitoring in Lao People's Democratic Republic.

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น seob (envirpro-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-09-24 01:10:44


ความเห็นที่ 10 (3317373)

 บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด (TLC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยแก่หน่วยงานราชการและเอกชน ด้วยมาตรฐานบริการอย่างมืออาชีพที่ดี และได้จดทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ว-213  ทั้งนี้  บริษัทได้มุ่งเน้นให้บริการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการตรวจวัดสภาพแวดล้อม

            -  การตรวจวัดความเข้มแสงบริเวณพื้นที่ทำงานและพื้นที่ทั่วไป

            -  การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทำงานและพื้นที่ทั่วไป

            -  การตรวจวัดความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงาน

            -  การตรวจวัดสารเคมี/ฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ทำงาน

            -  การตรวจวัดสารเคมี/ฝุ่นละอองในบรรยากาศ

          -  การตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

            -  การตรวจวัดความสั่นสะเทือน

            -  การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง             

            -  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารและสถานประกอบการ

            -  การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในดิน และกากตะกอน

            -  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเล

            -  การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำดื่ม

            -  การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำบาดาล

T. 02-9273581 , 081-3512707  ,081-3512708

F. 02-9273582

Email. tops_lab@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น บริษัท ท็อปส์-เเลบ คอนซัลเเตนท์ จำกัด (tops_lab-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-23 11:30:16


ความเห็นที่ 9 (3257819)

บริษัทเอ็นไวร์ดปร บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม Ambient , Stack , work place , water

พร้อมทำ กนอ สอ3 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อวิ 081 358 1495

email: wi_envirpro@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น noo ni (wi_envirpro-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-26 16:41:14


ความเห็นที่ 8 (3209855)

Envirpro Co., Ltd.

 

Company Name         : Envirpro Co., Ltd.

Date of Incorporation  : August 2003

Business Address       : 168/28 Nakniwas Road, Ladprao Road, Ladprao,    Bangkok  10230, Thailand

Tel (Office)                 : (662) 5300284-5

Fax                         : (662) 5300331 Ext. 18

Email Address            : envirpro@yahoo.com

Company Website      : www.envirprothailand.com

 

Company Profile

 

Envirpro Co., Ltd. is a Thai Consulting company on environmental business which registered to Department of Industrial Works, Ministry of Industry of Thailand. Envirpro is providing professional and competitive ambient air quality monitoring, noise quality monitoring, stack emissions monitoring, vibration monitoring, indoor air quality monitoring, workplace environmental quality monitoring, workplace environmental quality monitoring service including noise contour and air modeling associated with industrial operation. In addition to Envirpro is providing high quality and full consultancy service to both Thai government agencies and industries. Envirpro's experienced consultants offer nationwide coverage in Thailand and have a proven track record of ambient air quality monitoring in Lao People's Democratic Republic.

 

ผู้แสดงความคิดเห็น A (envirpro-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-17 12:20:25


ความเห็นที่ 7 (3209854)

บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด

 

เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น

 

ขอบเขตการให้บริการ

  1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-156) โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โรงแรม คอนโด ถนน รางรถไฟฟ้า ฯลฯ

  2. บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling)

  3. บริการตรวจสอบมลพิษทางเสียงด้วย Noise Contour

  4. บริการเช่า/ขายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศฝุ่น เสียง ในปล่องโรงงาน และในสถานประกอบการ ฯลฯ

  5. บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ

  6. ออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่นตู้ตรวจวัด   คุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียม ฯลฯ

 

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด

168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Tel 02 5300284-5, 025300331 Fax Ext.18

Website

www.envirprothailand.com

E-mail address

envirpro@yahoo.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น A (envirpro-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-17 12:19:34


ความเห็นที่ 6 (3197404)
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย ทีมงานที่มีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมบริการที่มีความชำนาญ การให้บริการของ OKLA - การรับรองและประกันคุณภาพของระบบตรวจวัดสารมลพิษแบบต่อเนื่องหลังจากติดตั้งระบบเสร็จ (CEMs Certification) - การตรวจสอบความถูกต้องของระบบตรวจวัดสารมลพิษแบบต่อเนื่องประจำปี (CEMs Audit) -การตรวจวัดสารมลพิษจากปล่องระบายอากาศ (Emission Source Testing) -การตรวจสอบความถูกต้องของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AAQMS Audit) -การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring) -การตรวจสอบความถูกต้องของสถานีตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Station Audit) -การตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน -การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ปรึกษา/จัดทำรายงานสำหรับผู้ควบคุมระบบ -การจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี (Monitoring Report) สำหรับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตาม EIA และรายงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อจัดส่งกระทรวงแรงงาน ติดต่อ tel 02-868-1246 e-mail sales@okla-testing.com
ผู้แสดงความคิดเห็น okla-testing (sales-at-okla-testing-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-18 10:54:00


ความเห็นที่ 5 (3162135)

บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ การบริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-102 และ เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุมนิติบุคคล เลขที่ บ.123-50-085

 

ขอบเขตการให้บริการ (SCOPE OF SERVICE)

Emission Stationary Soures Measuring Services

-         การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดสารพิษที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีตรวจวัดตามมาตรฐานกรมโรงงาน และ US.EPA เช่น ปล่องระบายจากหม้อไอน้ำ (Boiler), หอกลั่น, เตาเผา, เตาหลอม และปล่องระบายอากาศเสียจากกระบวนการผลิตซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป

Workplace Measuring Services

                คือ การตรวจวัดสภาวะแวดล้อม ณ บริเวณสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งแต่ละกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ประเทศไทย และมาตรฐานของต่างชาติ นอกจากนั้นยังมีบริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัย ได้แก่

-         การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน  คือการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงานของพนักงานเพื่อให้ทราบถึงปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี  ปริมาณฝุ่นละออง ฯ

-         การตรวจวัดคุณภาพเสียง  อาทิ เช่น Leq  5  min , Leq 8 hrs, Noise Dose

-         การตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง    การตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง เพื่อให้เหมาะสมกับการสภาวการณ์การทำงานของพนักงาน

-         การตรวจวัดปริมาณความร้อน    การตรวจวัดปริมาณความร้อน เพื่อให้เหมาะสมกับการสภาวการณ์การทำงานของพนักงาน

Ambient Measuring Services

-     Leq 24 hrs และ เสียงรบกวน

                -      ปริมาณฝุ่นผง  TSP, PM10 ที่เกิดจากการผลิต

-         ประเภทที่มีการเผา, หรือเตาหลอมต่างๆ จะทำการตรวจสอบมลสารพิษจำพวก SO2 , NO2, CO และ TSP

-         ประเภทโรงงานที่มีการใช้สารเคมี ตรวจวัดปริมาณสารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจจะฟุ้งกระจายออกสู่บริเวณข้างเคียง

Water & Wastewater Management Services

-งานด้านการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียและน้ำทิ้งที่ระบายออกจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแหล่งกำเนิดน้ำทิ้งประเภทนี้ อาทิเช่น น้ำทิ้งที่มาจากบริเวณที่ทำการล้างหัวแร้ง และน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต เป็นต้น       ซึ่งทำการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนในน้ำทิ้ง

 

ADVANCED THAI TESTING CO.,LTD.

60 Soi Suphaphong 1 Yek 12 , Nongbon, Pravech, Bangkok ,10250.

TEL                  :   (02) 172-7061-2

FAX                  :   (02) 320-4043

WEBSITE         :   http://www.attco.co.th

E-MAIL             :   info@attco.co.th, Marketing@attco.co.th

ผู้แสดงความคิดเห็น Advanced Thai Testing (info-at-attco-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-07-30 11:40:29


ความเห็นที่ 4 (3146225)

Environment Research & Technology Co.,Ltd   (ทะเบียนเลขที่ ว-099)

25/114  ม.6  ซอยชินเขต 1  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210

Tel : 0-2954-7745-6 Ext. 410  Fax : 0-2954-7747  Mobile : 08-8227-7100 (นายอภิศักดิ์ ธิติมุทา)

                ให้บริการการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามงานโครงการต่างๆที่จะต้องทำ EIA  งานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย และให้บริการการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อากาศ ดิน ตามมาตรฐานประเทศไทยและต่างประเทศ

นายอภิศักดิ์ ธิติมุทา(ไปร์ท)

aphisak444@hotmail.com 

                                                                                                                                              

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอภิศักดิ์ ธิติมุทา (apisak-at-enviresearch-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-06-22 14:28:40


ความเห็นที่ 3 (3115977)

ตรวจสิ่งแวดล้อมกับบริษัทไหนดี..เมื่อทุกที่ต่างก็มีเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์เอกชนเหมือนกัน

หากยังตัดสินใจไม่ได้....ที่นี่มีคำตอบค่ะ

WWW.envirprothailand.com

02-5300284-5

เยาว์ธิดา

potential_qui888@yahoo.com

ผู้แสดงความคิดเห็น potential (potential_qui888-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-23 16:14:41


ความเห็นที่ 2 (3046517)

บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด

105/243 ม.16 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

 

ให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อาทิ น้ำบริโภค น้ำบาดาล น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว.171 ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพจากทีมงานที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ
บริษัทของเรามีความยินดีและพร้อมที่จะให้บริการแก่ทุกท่าน


รายละเอียดที่ให้บริการตรวจวัดมีดังนี้

ให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์ ค่า pH, BOD, COD, SS, TDS, TKN , FAT,OIL & GREASE, HEAVY METALS ฯลฯ

***ฟรีค่าดำเนินการ เราพร้อมที่จะให้บริการ***

โทรศัพท์ 0-2735-7520-2
โทรสาร   0-2735-7238

 E-mail : spjscience@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น SPJ (spjscience-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-27 16:02:05


ความเห็นที่ 1 (3039611)

บริษัทให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
Vcare Environment Services Co., Ltd.
พวกเราเป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพควบคู่กับการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมหลังให้บริการให้กับ หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองจากกรมโรงงาน เลขที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน ว -157
และทะเบียน                    ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทนิติบุคคล  เลขทะเบียน บ020-51-115
การตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ
*ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
*ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
*ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
*ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
*ตรวจวัดความทึบแสง Opacity
*ตรวจวัด Organic Vapor
*ตรวจวัด โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
*ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
*ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax)
*ตรวจความร้อน WBGT
*ตรวจวัดแสงสว่าง
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
*ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
*ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

 

 


บริการออกแบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
*ระบบบำบัดทางชีวภาพ เช่น AS, UASB, SBR เป็นต้น
*ระบบบำบัดทางเคมี เช่น Flocculation - Coagulation, Precipitations

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
52/21 ม.5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2747-3298-9
แฟกซ์ : 0-2747-1899
Email : Admin@vcareenvi.com
http://www.vcareenvi.com/

ผู้แสดงความคิดเห็น การตลาด (Admin-at-vcareenvi-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-07 16:51:38[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.